Aj Slovensko sa pripojilo k oslave rôznorodosti vo futbale – FARE Akčné týždne/Football People Weeks 2014

Akčné týždne FARE (Football People Action Weeks) sú medzinárodným projektom či súhrnom aktivít, ktoré sa konajú paralelne v množstve krajín za účelom boja proti rasizmu a diskriminácii a pre podporu tolerancie. Každoročne v októbri ich zastrešuje sieť FAREnetwork (Football Against Racism in Europe). Akčné týždne neobišli Slovensko ani v roku 2014. Spolu sa u nás uskutočnilo 10 […]

Pokračovať v čítaní