Akčné týždne FARE 2013 – Budťe aj Vy „ľudia futbalu“ a šírte myšlienku tolerancie!

Slovenská republika sa tohto roku opäť zúčastňuje Akčných týždňov FARE. Spolu s nimi je tu aj kampaň „Sport spája“. Zapojte sa aj Vy a získajte grant až do výšky 400,- EUR.

Tohtoročné Akčné týždne sa budú konať v dňoch 15. až 29. októbra 2013.  Ako každý rok tak aj tentokrát ich organizuje sieť Football Against Racism in Europe (FARE). Cieľom FARE je bojovať proti rasizmu, homofóbii a iným formám diskriminácie vo futbale a osláviť lásku k tomuto športu, ktorú zdieľame bez ohľadu na náš pôvod, farbu pleti, jazyk, či náboženskú vieru. Do Akčných týždňov FARE sa zapájajú iniciatívy, občianske združenia, fankluby a iné subjekty v rámci celej Európy, ktorým nie sú ľahostajné uvedené témy, ktoré sa za týmto účelom môžu uchádzať o grant na zorganizovanie športového podujatia, fanúšikovskej choreografie, či inej obdobnej aktivity.  Tieto týždne nám dovoľujú ukázať širokej verejnosti, že sa vieme pre dobro veci spojiť a prezentovať jednotný postoj. V roku 2012 sa do Akčných týždňov zapojili subjekty zo 44 kajín.

 

Inštitút pre medzikultúrny dialog (IPMD) ako národný projektový partner siete FARE na Slovensku Vás v spolupráci a v nadväznosti na doterajšiu prácu OZ Ľudia proti rasizmu, vyzýva zapojiť sa do Akčných týždňov FARE 2013.

 

Účasťou na Akčných týždňoch FARE 2013 zároveň podporíte kampaň “Šport spája – rôzne farby, jedna hra”, ktorú IPMD rozbieha v rámci celej Slovenskej republiky v spolupráci s množstvom národných aj regionálnych partnerov.

Čo je potrebné urobiť?

 

Vyplňte a odošlite online formulár na stránke http://farenet.org/default.asp?intPageID=24 a to najneskôr do 9. septembra 2013. Vybraní uchádzači o grant môžu získať príspevok až do sumy 400,- EUR.

 

Kto sa môže uchádzať o podporu?

– fanúšikovské skupiny

– školy

– futbalové kluby

– samosprávy

– mimovládne organizácie

– iné subjekty organizujúce futbalové aktivity zamerané na boj proti rasizmu a diskriminácii

 

Aké aktivity sú preferované?

– futbalové turnaje zamerané na podporu tolerancie

– vytvorenie a distribúcia propagačných materiálov s antidiskriminačnou tematikou

– organizácia workshopov, seminárov a diskusií

– výtvarné a literárne súťaže s príslušnou tematikou

– vytvorenie fanúšikovskej choreografie na štadióne

– športové aktivity na začlenenie menšín

 

Avšak, je potrebné dodať, že iniciatíve a kreativite sa medze nekladú. Nezabúdajte, že aktivity je nutné vykonať počas Akčných týždňov FARE 2013, t.j. medzi 15. a 29. októbrom 2013.

 

Pre viac informácii kontaktujte:

projekty@ipmd.sk  alebo info@ipmd.sk (slovensky)

Claudia.Krobitzsch@farenet.org (anglicky)

Podrobnejšie informácie sú dostupné v anglickom jazyku na stránke:

http://farenet.org/default.asp?intPageID=16#

Prehľad aktivít z minulého roka: http://issuu.com/farenetwork/docs/2012-13-fare-football-people-review