Akčné týždne FARE 2013 na Slovensku

Slovensko sa aj v roku 2013 zapája do Akčných týždňov FARE, a to v rámci kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra. Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) ako národný partner siete FARE (Football against Racism in Europe) sa tohto roku stal koordinátorom tejto iniciatívy, keď prebral štafetu po OZ Ľudia proti rasizmu, ktoré v minulosti po niekoľko rokov odvádzalo výbornú prácu v tejto oblasti.

Tohtoročné Akčné týždne sa konajú v dňoch 15. až 29. októbra 2013, a to v 50 krajinách Európy. Pritom len na Slovensku sa uskutoční doposiaľ rekordný počet 12 podujatí/aktivít. Tieto sa geograficky neobmedzia len na väčšia mestá. Práve naopak, ide väčšinou o mestečká či obce.

Akčné týždne FARE 2013 v Slovenskej republike uskutočnia s podporou siete FAREnetwork, fondov Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA grant), Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF) ako aj lokálnych partnerov.

V priebehu najbližších týždňov sa do celoeurópskej kampane vďaka spolupráci s Úniou ligových klubov a UFA Sports Slovakia zapoja aj kluby našej najvyššej futbalovej súťaže – Corgoňligy.

ZOZNAM AKTIVÍT

Turnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii, Bratislava

Vedúcim podujatím v rámci Akčných týždňov FARE už tradične býva Turnaj Bratislavskej ligy v malom futbale (BLMF) proti rasizmu a intolerancii. Už VI. ročník podujatia, ktoré sa uskutoční 20. októbra od 10:00h na Bratislavskej Mladej Garde organizuje BLMF a občianske združenie Inštitút pre medzikultúrny dialóg v rámci projektu Šport spája – rôzne farby, jedna hra.

Na turnaji bude o víťazstvo bojovať 12 rôznorodých tímov, ktoré budú zastupovať viacero menšín alebo kombináciu väčšiny s menšinou. Vo výbere hviezd veľvyslanca kampane Šport spája a FARE Aliasa Lembakoaliho a tímu Different Colours United sa tento rok predstavia aj hráči ako Samuel Slovák, Roman Kratochvíl, Stanislav Angelovič či Igor Chalúpka.

Nebudú chýbať migranti z Afriky, žiadatelia o azyl, zástupcovia židovskej, rómskej či maďarskej menšiny v kombinácii s futbalistami slovenskej národnosti, výbery Bratislavskej ligy v malom futbale či tím zložený z redaktorov športových médií. Pozvanie prijali aj hudobníci z kapely PARA, ktorí svoj tím vystužila známym rómskym aktivistom a muzikantom Vladimírom Sendreiom, s ktorým nedávno predstavili aj videoklip k piesni “E Daj nasvali”, ktorá sa už casino spiele dnes stala nepísanou hymnou Turnaja.

http://sportspaja.ipmd.sk/wp-content/uploads/2013/10/PlagatBLMFturnaj2013.jpg

OZ Stará škola Kanaš, Veľký Šariš

Partner kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra , OZ Stará škola Kanaš aj v roku 2013 pokračuje v rámci Akčných týždňov FARE v organizovaní aktivít, ktoré odbúravajú diskrimináciu, nacionalizmus a spájajú deti rôznych národov i národností. Už 18. októbra 2013 je pripravená séria workshopov (nielen pre mladých) a besedy s umelcami. Na ďalší deň sa uskutoční futbalový turnaj pre podporu tolerancie za účasti tímov z troch krajín – Veľký Šariš (SR), Nyírtelek (Maďarsko) a Grybów (Poľsko).

1266405_569139803134156_1088612567_o

Základná škola s materskou školou, Koškovce

ZŠ a MŠ v Koškovciach sa do Akčných týždňov FARE zapájajú už po niekoľkýkrát.  Aj tento rok sa rozhodli pokračovať vo svojej tradícii Turnaj o pohár riaditeľa školy, pričom pôjde už o jeho 4. ročník. Hlavným posolstvom tejto akcie je bojovať proti diskriminácii, neznášanlivosti a predsudkom.

KVO Roma Východ, Vranov nad Topľou

V spolupráci s futbalovými klubmi Zámutov a Čaklov usporiada KVO Roma Východ vo Vranove nad Topľou sériu podujatí. Umelecký workshop pre deti príde na rad 17. 10.2013, kde budú deti maľovať obrázky na tému: Šport spája. Na druhý deň – 18.10. sa uskutoční futbalový zápas medzi deťmi z Vranova nad Toplou a Čemerného. Následne 19.-29.10. budú najlepšie kresby-maľby vystavené.

Mesto Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany sa do Akčných týždňov FARE zapája vôbec po prvýkrát. Pripravených je niekoľko aktivít pre žiakov miestnych základných škôl a detského domova Lienka. Pozvanie prijali aj základné školy z partnerských obcí v Maďarsku – Tokaj a Vásárosnamény. Žiaci sa okrem futbalového turnaja zúčastnia aj prípravy kresieb a malieb na tému boja proti diskriminácii a intolerancii.

fare

United Colours of Football, Bratislava

V rámci Akčných týždňov FARE 2013 partia ľudí z United Colours of Football pripraví jesenný ekvivalent ich tradičného futbalového turnaja. Turaj proti rasizmu a fašizmu je už od roku 2010 organizovaný svojpomocne 8. mája (Deň víťazstva nad fašizmom).

Obec Hontianske Tesáre

Obec Hontianske Tesáre zorganizuje v poradí už 8. ročník tradičnej akcie, na ktorej budú hrať hlavnú úlohu šport a guláš. Účastníci si okrem iného uctia pamiatku Daniela Tupého, ktorý bol zavraždený zrejme pravicovými extrémistami v roku 2005.

Základná škola Leandera Osztenyiho, Selice

V Seliciach sa uskutoční multikulturálny futbalový turnaj, a to 21.10.2013. Táto akcia sa bude konať v priestoroch miestnej základnej školy. Zúčastnia sa jej štyri tímy žiakov rómskej, slovenskej a maďarskej národnosti a migrantov.

Obec Stará Kremnička

Terénni sociálni pracovníci z obce Stará Kremnička zorganizujú, ktorého motívom je posilnenie vzťahov medzi miestnymi Rómami a nerómskym obyvateľstvom a podpora tolerancie ako takej. Aj v Starej Kremničke bude hrať prím futbal a guláš.

JobPlus Agency, Žiar nad Hronom

Dňa 24.10.2013 sa bude konať v priestoroch JobPlus Agency podujatie na podporu sociálnej inklúzie. Priestor dostanú okrem iného vzdelávacie aktivity zamerané na boj proti extrémizmu, rasizmu a xenofóbii. Výstupom tejto aktivity by mali byť tiež výtvarné a literárne diela pre deti a mládež z výtvarnej a literárnej súťaže na tému: Futbal proti rasizmu. Nasledovať bude výstava detských výtvarných prác prístupná pre širokú verejnosť.

Sapling, Bratislava

Zoskupenie 5 organizácií sa tiež rozhodlo zapojiť do Akčných týždňov FARE 2013. Podujali sa zorganizovať 1,5-dňový workshop o význame budovania komunít pre a s LGBT ľuďmi na vysokých školách a využívaní rôznych nástrojov pre ich rozvoj – vrátane športových aktivít. Workshop bude zahŕňať diskusiu o boji proti hatespeech-u na internete a tiež možnosti využitia športových aktivít v boji proti homofóbii či transfóbii.

Rómsky Fun Club, Drahňov

Miestny klub zorganizuje futbalový turnaj proti rasizmu a diskriminácii, ktorého sa zúčastnia žiaci a študenti rozličných národností zo základných a stredných škôl. Turnaja sa zúčastnia aj deti z okolitých obcí.