Akčné týždne FARE 2013 sú úspešne za nami

Tohtoročné Akčné týždne siete FARE (Football Against Racism in Europe) sa konali v 50 krajinách sveta. Medzi krajinami, ktoré sa v dňoch 15.-29. októbra 2013 zapojili do boja proti rasovej nenávisti vo futbale, figurovalo aj Slovensko. U nás sa v spolupráci s OZ Inštitútom pre medzikultúrny dialóg (IPMD), v rámci kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra, konalo 11 lokálnych či regionálnych podujatí . Okrem nich sa na národnej úrovni zapojili všetky kluby našej najvyššej futbalovej súťaže – Corgoňligy, ale takisto aj reprezentačné tímy Slovenska a Holandska do 21 rokov.

FARE AW

VI. ročník Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii, Bratislava
V poradí už 6. ročník Turnaja Bratislavskej ligy v malom futbale (BLMF) proti rasizmu a intolerancii sa konal 20. októbra 2013 od 10:00h na Bratislavskej Mladej Garde. Organizátori: IPMD a BLMF pozvali 12 tímov s hráčmi rozličných národností, farieb pleti, náboženstiev … . Mužstvo hviezd veľvyslanca kampane Šport spája a FARE Aliasa Lembakoaliho tvorili okrem iných aj Samuel Slovák, Roman Kratochvíl a Jozef Juriga.

BLMF1

BLMF2

Okrem Výberu hviezd však nechýbali výber zahraničných študentov, migranti z Afriky, žiadatelia o azyl, zástupcovia židovskej, rómskej či maďarskej menšiny, výbery Bratislavskej ligy v malom futbale, tím zložený z redaktorov športových médií, portál Takurcitee.sk ani tím z Revúcej s kapitánom Vladom Sendreiom. Turnaj BLMF sa skončil víťazstvom Výberu prvej Bratislavskej ligy v malom futbale.

BLMF3

BLMF4

OZ Stará škola Kanaš, Veľký Šariš
Jeden z partnerov kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra , OZ Stará škola Kanaš sa aj v roku 2013 (už po 4. krát) zapojil do Akčných týždňov FARE. Okrem domovského mesta OZ Stará Škola Kanaš – Veľkého Šariša sa podujatia zúčastnili aj partnerské obce zo zahraničia: Nyírtelek (Maďarsko) a Grybów (Poľsko). Vo Veľkom Šariši hrali 18. a 19. októbra 2013 vďaka nášmu partnerovi prím šport a umenie, ktorým predovšetkým mladí ľudia prejavili svoj postoj k intolerancii a národnostnej či rasovej nenávisti.

VS4

VS3

VS2

VS1

VS5

 

Mesto Veľké Kapušany
Po prvýkrát sa tohto roku do Akčných týždňov FARE zapojilo Mesto Veľké Kapušany. Dňa 25. októbra 2013 sa na ihrisku miestnej základnej školy uskutočnil medzinárodný futbalový turnaj pre deti. Proti diskriminácii sa spojili žiaci miestnych základných škôl, deti z detského domova Lienka a tiež z partnerských obcí v Maďarsku – Tokaj a Vásárosnamény.

KAP1

KAP2

KAP4

KAP3

KAP5

 

Základná škola s materskou školou, Koškovce
Futbalový turnaj „O putovný pohár riaditeľa školy“ zorganizovala ZŠ a MŠ v Koškovciach už po niekoľkýkrát. Dňa 18. októbra 2013 škola žila futbalom a bojom proti rasizmu a intolerancii. Okrem detí z Koškoviec sa turnaja zúčastnili aj deti z okolitých obcí a dokonca aj deti utečencov z neďalekého utečeneckého tábora.

Koskovce1

Koskovce2

Koskovce3

Koskovce4

United Colours of Football, Bratislava
Ďalším subjektom, ktorý sa zapojil do Akčných týždňov FARE bol United Colours of Football. Ten tohto roku pripravil jesennú verziu svojho tradičného futbalového turnaja – Turnaja proti rasizmu a fašizmu, ktorého letnú verziu organizujú už od roku 2010.

UCF1

UFC2

UFC3

Základná škola Leandera Osztenyiho, Selice
V Seliciach sa 21. októbra 2013 na ZŠ Leandera Osztenyiho uskutočnil už 3. ročník multikulturálneho futbalového turnaja. Jednotlivé tímy boli tvorené zmiešaním žiakov slovenskej, maďarskej a rómskej národnosti, ale aj deťmi migrantov zo zahraničia.

onset before the tournament left AJAX, INTER, REAL , BARCA

OZSTÉNYI LEANDER SELICE - tournament participants 2013

Obec Stará Kremnička
Terénni sociálni pracovníci z obce Stará Kremnička zorganizovali pre miestnych rómskych a nerómskych obyvateľov podujatie na posilnenie vzťahov medzi nimi, za účelom podpory vzájomného rešpektu. Okrem futbalu sa uskutočnilo aj varenie gulášu. Pripravených bolo množstvo propagačných materiálov.

SK1

SK2

SK3

 

Saplinq, Bratislava
Podujatie pod názvom „Charlie goes to Bratislava“ zorganizovalo v dňoch 18.10. a 19.10.2013 zoskupenie Saplinq. Išlo o 1,5-dňový workshop o možnostiach využívania rôznych nástrojov pre rozvoj LGBT komunít s dôrazom na športové aktivíty. Jednou z nosných tém bol výskyt homofóbie a xenofóbie v športe.

IMG_20131019_183624

IMG_20131019_115524

IMG_20131018_180402

JobPlus Agency, Žiar nad Hronom
JobPlus Agency zo Žiaru nad Hronom zorganizovalo podujatie, ktorého gro bolo zamerané na boj proti extrémizmu, rasizmu a xenofóbii. Išlo predovšetkým o tvorbu výtvarných a literárnych diel pre deti a mládež na tému: Futbal proti rasizmu.

KVO Roma Východ, Vranov nad Topľou
OZ KVO Roma Východ z Vranove nad Topľou usporiadalo v rámci FARE Akčných týždňov hneď niekoľko aktivít – umelecký workshop, futbalový zápas medzi deťmi z Vranova nad Toplou a Čemerného, či výstavu detských výtvarných diel. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s futbalovými klubmi Zámutov a Čaklov.

Obec Hontianske Tesáre
Obec Hontianske Tesáre zorganizovala v poradí už 8. ročník tradičnej akcie, na ktorej zohrali hlavnú úlohu šport a guláš. Akcia niesla myšlienku vzájomného rešpektu a tolerancie medzi ľuďmi rôzneho pôvodu či národnosti.

Akčné týždne FARE 2013 v Slovenskej republike uskutočnili s podporou siete FARE, fondov Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA grant), Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF) ako aj lokálnych partnerov, a to všetko v rámci kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra.

Rozmanitost nas posilnuje