Akčné týždne FARE 2015 sa blížia – znovu je tu šanca prihlásiť sa o grant

Akčné týždne FARE 2015 sa uskutočnia v celej Európe v dňoch 8.-22. októbra. Zúčastniť sa ich môžete aj Vy. Do 6. septembra je možné prihlásiť sa o grant do sumy 500,- EUR.

AW2015_Flyer_RZ.indd

Akčné týždne FARE sú iniciatívou, ktorej cieľom je poukázať na pretrvávajúci problém diskriminácie v športe, ale aj prejaviť radosť z futbalu bez ohľadu na to, kto kde žije či z akého prostredia pochádza. Túto iniciatívu naštartovala sieť FARE network (Football against Racism in Europe) v roku 2001 ako menší projekt, ktorý sa konal v 9 európskych krajinách. Za 13 rokov nastal veľký progres a v roku 2014 sa zapojilo už vyše 2000 subjektov z 59 krajín.

S konaním Akčných týždňov je už tradične spojená možnosť uchádzať sa o tzv. malý grant za účelom zorganizovania vlastnej aktivity či podujatia. Inštitút pre medzikultúrny dialog (IPMD) ako národný projektový partner siete FARE na Slovensku Vás vyzýva zapojiť sa do Akčných týždňov FARE 2015. Akčné týždne FARE na Slovensku prebiehajú v rámci kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra, ktorú IPMD s viacerými partnermi robí už od roku 2012.

Čo je potrebné urobiť?

Vyplňte a odošlite online formulár na stránke http://www.farenet.org/campaigns/football-people-action-weeks/small-grants/ a to najneskôr do 6. septembra 2015.Vybraní uchádzači o grant môžu získať príspevok až do sumy 500,- EUR.

Kedy FARE prevedie grant?

Úspešní uchádzači budú informovaní o výške udeleného grantu v septembri prostredníctvom e-mailu. Grant bude vyplatený na bankový účet grantistu po zorganizovaní aktivity, vyplnení krátkej záverečnej elektronickej správy a zaslaní fotografií vo vysokom rozlíšení.

Kto sa môže uchádzať o podporu?

– fanúšikovské skupiny

– školy

– futbalové kluby

– samosprávy

– mimovládne organizácie

– iné subjekty organizujúce futbalové aktivity zamerané na boj proti rasizmu a diskriminácii

Aké aktivity sú preferované?

– organizácia workshopov, seminárov a diskusií

– výtvarné a literárne súťaže s príslušnou tematikou

– vytvorenie fanúšikovskej choreografie na štadióne

– športové aktivity na začlenenie menšín

– flashmoby

– futbalové turnaje zamerané na podporu tolerancie

 

Aktivity je nutné vykonať počas Akčných týždňov FARE 2013, t.j. medzi 8. a 22. októbrom 2015.

 

Pre viac informácii kontaktujte:

projekty@ipmd.sk  alebo info@ipmd.sk (slovensky)

Claudia.Krobitzsch@farenet.org (anglicky)

Podrobnejšie informácie sú dostupné v anglickom jazyku na stránke:

http://www.farenet.org/news/football-people-small-grants-scheme-to-bolster-grassroots-action-against-discrimination/

Prehľad aktivít z minulého roka: http://sportspaja.ipmd.sk/aj-slovensko-sa-pripojilo-k-oslave-roznorodosti-vo-futbale-fare-akcne-tyzdnefootball-people-weeks-2014/