Akčné týždne FARE/FARE Action Weeks sú tu aj v roku 2014 – Prihláste sa o grant!

Medzinárodná sieť FARE network (Football Against Racism in Europe) organizuje Akčné týždne FARE aj v roku 2014, a to od 09. do 23. októbra. Akčné týždne spájajú fanúšikov, kluby, národnostné menšiny a komunity postihované diskrimináciou v celej Európe, ktorých spája úsilie spraviť z diskriminácie problém minulosti. V uvedenom období dvoch týždňov budú tisícky ľudí oslavovať rozmanitosť vo futbale a bojovať proti intolerancii v tejto hre, ale aj celkovo v spoločnosti.

 

V roku 2013 bolo celkovo v 42 krajinách poskytnutých okolo 250 „malých grantov“. Zároveň bolo udelených 13 váčších „eventových grantov“. Na Slovensku sa uskutočnilo spolu 11 podujatí, ktoré boli podporené celkovou sumou 3.000,- EUR.

 

Inštitút pre medzikultúrny dialog (IPMD) ako národný projektový partner FARE network Vás vyzýva zapojiť sa do Akčných týždňov FARE 2014. Akčné týždne FARE prebehnú na Slovensku opäť v rámci projektu “Šport spája – rôzne farby, jedna hra” podporeného z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2009-2014.

 

Michal Zálešák (IPMD): „Teší nás, že aj tohto roku sa Slovensko zapojí do tejto nadnárodnej oslavy tolerancie a športu. Dúfame, že sa podarí prekonať minuloročný počet podujatí organizovaných u nás. Zároveň veríme, že grantisti prídu s inovatívnymi aktivitami ako napr. divadlo, flashmob či fanúšikovská choreografia.“

 

Čo je potrebné urobiť?

 

Vyplňte a odošlite online formulár na stránke http://www.farenet.org/campaigns/football-people-action-weeks/small-grants/small-grants-application-form/ , a to najneskôr do 7. septembra 2014. Vybraní uchádzači o grant môžu získať príspevok až do sumy 400,- EUR.

 

Kto sa môže uchádzať o podporu?

 

– fanúšikovské skupiny

– školy

– futbalové kluby

– samosprávy

– mimovládne organizácie

– iné subjekty organizujúce futbalové aktivity zamerané na boj proti rasizmu a diskriminácii

 

Aké aktivity sú preferované?

 

– futbalové turnaje zamerané na podporu tolerancie

– vytvorenie a distribúcia propagačných materiálov s antidiskriminačnou tematikou

– organizácia workshopov, seminárov a diskusií

– výtvarné a literárne súťaže s príslušnou tematikou

– vytvorenie fanúšikovskej choreografie na štadióne

– športové aktivity na začlenenie menšín

 

Aktivity je nutné vykonať počas Akčných týždňov FARE 2014, t.j. medzi 09. a 23. októbrom 2014.

 

Pre viac informácii kontaktujte:

 

projekty@ipmd.sk   (slovensky)

Claudia.Krobitzsch@farenet.org (anglicky)

 

Podrobnejšie informácie sú dostupné v anglickom jazyku na stránke:

http://www.farenet.org/news/football-people-small-grants-launched/

Prehľad aktivít organizovaných na Slovensku z minulého roka: http://sportspaja.ipmd.sk/akcne-tyzdne-fare-2013-su-uspesne-za-nami/

FareNetwork logologo-sport-spaja_rozne-farby_jedna-hra