Atmosférou proti rasizmu na ZŠ v Hontianskych Nemciach

V rámci  projektu festival Atmosféra sa vlani v novembri uskutočnilo prvé podujatie s názvom Atmosférou proti rasizmu na Základnej škole v Hontianskych Nemciach. Hlavným cieľom projektu bolo hlavne zlepšenie vzťahov medzi žiakmi rómskeho a nerómskeho pôvodu.

Základnú školu v Hontianskych Nemciach navštevuje až jedna tretina žiakov rómskeho pôvodu.  Problém „delenia“ spolužiakov na Rómov a nerómov je medzi deťmi naozaj aktuálny a stretávajú sa s ním učitelia a žiaci každodenne. Projekt bol zorganizovaný vďaka spolupráci s projektami Inštitútu pre medzikultúrny dialóg – Šport spája, rôzne farby jedna hra podporeného z Nórskych fondov  – a projektu Komprax.

Pre žiakov bol pripravený počas celého školského doobedia pestrý program. Pre najmenších, a to žiakov 1.-4. ročníka,  sme v spolupráci s pani učiteľkami prvého stupňa pripravili aktivity, vďaka ktorým si žiaci uvedomovali ako vnímajú svojich kamarátov, prečo sa s niektorými kamarátia a s niektorými nie a priblížili si skutočnú hodnotu slov ako predsudok, dôvera a tolerancia. Deti kreslili, maľovali, hľadali si kamarátov so spoločnými vlastnosťami, počúvali príbehy a aj napriek ich nízkemu veku skutočne živo a zaujímavo debatovali na danú temu.

Pre žiakov 5-6. ročníka bol pripravený futbalový turnaj s názvom Šport spája. Samozrejme aj tu sa stretli pomiešané tímy rómskych a nerómskych žiakov. Po zápasoch decká dostali diplomy a vecné ceny.

Pre najstarších žiakov školy bola zorganizovaná debata s občianskym aktivistom Radom Slobodom o témach extrémizmu, rasizmu a medziľudských vzťahov. Po debate nasledovala skupina workshopov. Po podujatí boli vyhlásené výsledky výtvarnej súťaže na tému Rasizmus, kde boli mladí umelci ocenení malými darčekmi a diplomami.

Pevne veríme, že podujatie deckám skutočne niečo dalo, pretože ak sme vďaka Atmosfére proti rasizmu pomohli čo i len jednému dieťatu si raz v budúcnosti uvedomiť že aj jeho kamarát „cigáň“ môže byť taký istý dobrý kamarát ako všetci jeho ostatní kamaráti, tak to malo zmysel. Rovnako zmysel bude mať ak by aj rómske deti vďaka tomuto dňu boli bližšie tým väčšinovým.