Balvalfest bude žiť okrem hudby aj futbalom

V poradí už 14. ročník festivalu Balvalfest sa uskutoční  22. – 24. Augusta 2014 v amfiteátri v Kokave nad Rimavicou. Ide o medzinárodný festival rómskej hudby a spevu, ktorého hlavným organizátorom je Kultúrno výchovné OZ Láčho Drom. Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) a kampaň Šport spája – rôzne farby, jedna hra budú pritom.

Nosným programom festivalu Balvalfest budú predovšetkým koncerty interpretov ako Sendreiovci a Kokavakere Lavutára, Igor Kmeťo ml., Anička Oláhová či Bartošovci-Šúkovci. V prvý deň festivalu však dostanú priestor aj iné aktivity – výstava fotografií, divadelné predstavenie a futbalový turnaj.

Práve futbalový turnaj Balvalfest 2014 sa uskutoční v rámci kampane Šport spája. Jeho hlavnou myšlienkou bude podpora tolerancie v regióne Gemera, ktorý je obývaný značnou maďarskou a rómskou menšinou. Súťažiť budú zmiešané slovensko-maďarsko-rómske tímy z obcí Poltár, Kokava nad Rimavicou, Cinobaňa a Ratkovské Bystré.

partnery_2

Vladimír Sendrei (hlavný organizátor festivalu Balvalfest): „Rómovia sa často spomínajú len v negatívnych súvislostiach. Už menej sa hovorí o našej bohatej kultúrnej a ľudskej sile. To je práve to, čo chceme zmeniť. Žijeme v Európe 21. storočia a myslím, že dozrel čas, aby sa aj naša spoločnosť stala otvorenejšou, tolerantnejšou a hlavne bez predsudkov,“

Michal Zálešák (koordinátor kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra): „IPMD s kampaňou Šport spája sa s radosťou aktívne zúčastňuje tohto podujatia na podporu vzájomnej tolerancie. Uvedomujeme si, že na Gemeri žije obyvateľstvo pestrého zloženia a podobné podujatia sú dôležité pre lepšie spoznanie sa a búranie bariér medzi ľuďmi.“

Projekt “Šport spája – rôzne farby, jedna hra” bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2009-2014.