Different Colours United – inšpiratívny futbalový tím

LOGO DCU

Futbalový tím Different Colours United je projektom občianskeho združenia Inštitút pre medzikultúrny dialóg fungujúcim v rámci kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra. Motto tímu znie „Rozmanitosť posiľňuje“ a v tomto duchu je tvorená aj pestrá skladba tímu – žiadatelia o azyl z krajín tretieho sveta a rómski futbalisti vytvorili skvelú partiu s hráčmi väčšinovej národnosti, ktorá spolu drží pri víťazstvách i prehrách.

Tím vznikol za podpory Bratislavskej ligy v malom futbale (Blmf.sk) v sezóne 2010/2011 ako dobrovoľná súčasť futbalového projektu o.z. Ľudia proti rasizmu a FARE. Svoje pôsobenie futbalisti začali v II. BLMF. Vlani sa tím už ako projekt Inštitútu pre medzikultúrny dialóg kvalifikoval o súťaž vyššie a aktuálne jeho hráči začali jarnú časť sezóny 2012/2013.

Počas akčných týždňov FARE, kedy sa pravidelne koná futbalový Turnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii, kapitánsku taktovku tímu preberá bývalý futbalista Interu Bratislava a Matadoru Púchov Alias Lembakoali. Za tento výber už od roku 2008 nastúpilo množstvo známych futbalových osobností – napr. Branislav Obžera, Leonard Kweuke, Ladislav Pecko, Jozef Barmoš, Marián Šuchančok, Vojin Prole, Jozef Majoroš, Siradji Sani, Radoslav Kunzo, Juraj Piroška, Tomáš Kóňa, Tomáš Lojdl, Igor Chalupka, Vladimír Sendrei a mnohí ďalší.

Different Colours United futbalový tím demonštruje fakt, že dobrú partiu môže vytvoriť aj rozmanitá skupina ľudí rôznej farby pleti, rasy, pôvodu či náboženstva. Nie sme žiadni perfektní ľudia. Vieme sa pri futbale pohádať medzi sebou, aj so súperom. Ale na konci uznáme kvality súperov a nezhody si  vydiskutujeme. Nie sme rovnakí, ale vo veľa veciach sme si podobní a preto už tri sezóny ťaháme za jeden povraz a ťažíme z nových skúseností.

Futbal je našim hlavným nástrojom. Využívame ho na inklúziu a sme radi, že sa nám darí ľudí zapájať a spájať. Partnermi, ktorí v tomto poslaní Different Colours United pomáhajú, sú neziskové organizácie FARE (farenet.org), Slovenský zväz v malom futbale a www.BLMF.sk, utečenecký tábor v Rohovciach, Slovenská humanitná rada,  Ľudia proti rasizmu a nadácia Pro-vida (Projekt Buddy).

Different Colours United – inspirational football team

The football team Different Colours United is a project of Institute for intercultural dialogue, Slovak non-governmental organization, launched within the campaign Sport unites – different colours, one game.  Motto of the team says „Diversity makes us stronger“ and the team´s composition confirms it – applicants for asylum from the countries of the third world and Roma football players together with players from the majority has managed to work together as a team and stand together not just in victory but in defeat too.

Different Colours United came into existence with the support from Bratislavská liga v malom futbale (Bratislava´s league of small football) in the 2010/2011 season as a part of the football project of NGO Ľudia proti rasizmu (People against racism) and FARE network organization. The team started in the second BLMF, but last year, now as a project of Institute for intercultural dialogue, qualified to upper league in which it recently started spring part of the season 2012/2013.

During the FARE action weeks, when the Football Tournament  BLMF Against Racism and Intolerance takes place, Alias Lembakoali, a former player of Slovak football clubs Inter Bratislava and Matador Púchov, captains the team. Many other well-known football players played for the DCU (and for Alias Lembakoali´s All-Star team before), e.g. Branislav Obžera, Leonard Kweuke, Ladislav Pecko, Jozef Barmoš, Marián Šuchančok, Vojin Prole, Jozef Majoroš, Siradji Sani, Radoslav Kunzo, Juraj Piroska, Tomáš Kóňa, Tomáš Lojdl, Igor Chalupka, Vladimír Sendrei and many others.

The DCU football team demonstrates that a great team with great relations can be built from a diverse group of people of different races, colours, national origins or religions. We, players of the DCU, are not flawless. When playing football, various disputes between us or with players of the opposing team emerge. But at the end of the day, we recognize qualities of the rivals and we settle the conflicts between us. We are not the same, but in many ways we are alike and three years of our existence as a team confirms that we not only get along but we also profit from the teamwork we have built.

Indeed, football is our tool for inclusion and we are pleased to be able to connect people and make them participate in something meaningful through it. The partners of the DCU helping with this mission are NGOs Institute for Intercultural Dialogue, FARE (farenet.org), Slovak Associaton of Small Football and www.BLMF.sk, refugee camp Rohovce, Slovak Humanitarian Council, People against racism and Pro-vida foundation.