Futbalový turnaj pre deti z nízkoprahových programov už o týždeň

Už budúcu sobotu – 24. mája 2014 od 10:00 hod. sa v priestoroch Saleziánskeho mládežníckeho strediska na Mametyovej 4 v Bratislave – Petržalke uskutoční podujatie, ktorého highlightom bude futbalový turnaj pre deti z nízkoprahových programov s názvom „Nízkoprahový cup 2014“.

plagat - NC

Turnaj sa uskutoční v partnerstve OZ Mládež ulice a Inštitútu pre medzikultúrny dialóg (IPMD) v rámci kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra.  Zúčastnia sa ho deti a mládež z viacerých nízkoprahových programov: Mládež ulice, Mix klub, Ichtys, FunClub Fortuna a Ulita. OZ Mládež ulice v minulosti podobný turnaj organizovalo už niekoľkokrát.

Mladí ľudia z komunií budú zapojení aj do organizácie a prípravy tohto podujatia. Karin Andrášiková (OZ Mládež ulice):  „Cieľom turnaja je okrem vytvorenia spolupráce medzi nízkoprahovými programami aj utužovanie vzťahov medzi deťmi a mládežou, ktorí sú klientmi spomínaných nízkoprahových programov. Aj v minulých ročníkoch sme si všimli, že decká aj cez futbal dokážu vytvárať priateľstva, rešpektovať sa, dodržiavať rovnaké pravidlá a hru fair-play.“

Michal Zálešák (IPMD): „Sme radi, že do kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra, vieme zapojiť aj deti a mládež zo sociálne slabších komunít v Bratislave. Bohužiaľ mnohé z nich z rôznych dôvodov nemajú dostatok príležitostí rozvíjať svoje koníčky a voľnočasové aktivity. Práve preto sme presvedčení, že športové a iné obdobné podujatia majú v týchto komunitách náramný zmysel.“

OZ Mládež ulice sa venuje deťom a mladým ľudom zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci pôsobenia sa OZ zameriava na ich integráciu a zvyšovanie citlivosti k tolerancii a spolupráci.

Inšitút pre medzikultúrny dialóg v decembri 2012 spustil kampaň Šport spája – rôzne farby, jedna hra. Táto kampaň má za cieľ využiť kladné stránky športu za účelom pozitívnej integrácie slabších skupín obyvateľstva do spoločnosti a zároveň bojovať proti diskriminácii v športe.  Od októbra 2013 je kampaň z veľkej časti financované á z Programu podpory mimovládnych organizácii Demokracia a ľudské práva, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014.

Rozmanitost nas posilnuje       logo MU