IPMD na konferencii Free Kick for Equality

Miso + BudajV dňoch 26. – 28. apríla 2013 sa v Bratislave konala konferencia Free kick for Equality. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 120 ľudskoprávnych aktivistov z celej Európy, ktorí diskutovali na tému rovnosti a konkrétnych krokov potrebných pre účinný boj s rôznymi formami diskriminácie (nielen) vo futbale. Cieľom bolo prijať akčný plán, ktorý budú zástupcovia mimovládnych organizácií napĺňať v rámci Európy i na národnej úrovni.

Z osobností, s ktorými už dlhšie spolupracujeme, a ktoré sa dlhodobo angažujú v boji proti rasizmu a diskriminácii na Slovensku, sa na konferencii zúčastnil napríklad Alias Lembakoali, čestný predseda IPMD, veľvyslanec kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra, ambasádor FARE na Slovensku. Vystúpil aj rómsky aktivista a hudobník Vladimír Sendrei. O svoje osobné skúsenosti s diskrimináciou či vlastné inciatívy ako jej čeliť sa na konferencii podelili tiež osobnosti z iných častí sveta. Za všetky treba spomenúť napríklad kapitánku prvého ženského národného tímu Palestíny Honey Thaljieh, či bývalého profesionálneho nemeckého futbalistu Marcusa Urbana, ktorý sa ako jeden z prvých futbalistov verejne priznal k homosexualite.

AliVlado Sendrei

922913_631514686862026_2018275540_nSvoje zastúpenie na konferencii mal aj Inštitút pre medzikultúrny dialóg. Odprezentovali sme našu kampaň Šport Spája – rôzne farby, jedna hra, a predstavili futbalový tím Different Colours United (DCU). So svojimi skúsenosťami s rasizmom na Slovensku sa podelil aj Justin Woachi Patoupé, žiadateľ o azyl z Kamerunu, ktorý za DCU pravidelne hráva. Na naše aktivity sme získali pozitívne reakcie a nadviazali sme kontakt s aktivistami z iných krajín, s ktorými by sme v budúcnosti chceli bližšie spolupracovať.

Okrem networkingu a plánovania bližšej spolupráce NGOs venujúcim sa tejto téme sa na konferencii preberali aj konkrétne návrhy s cieľom zlepšiť situáciu na štadionóch. Spomenúť treba napríklad návrh na začlenenie tréningu v oblasti ľudských práv a hodnôt, ktoré by mali byť spojené s futbalom, do procesu získavania licencie pre futbalových trénerov, či zmenu politiky UEFA v oblasti postihov futbalových klubov pre rasistické či iné diskriminačné prejavy.

Konferencia bola miestom príjemných stretnutí s novými ľudmi, vymienania si skúseností a načerpávania síl do ďalšieho boja proti rasizmu a diskriminácii (nielen) vo futbale. O spolupráci a aktivitách, ktoré z konferencie vzídu, Vás určite budeme informovať.
Spolocna foto