IPMD vydalo Monitoringovú správa o prejavoch rasizmu a ďalších typoch intolerancie na futbalových štadiónoch v sezóne 2014/2015

Inštitút pre medzikultúrny dialóg v rámci projektu Šport spája – rôzne farby, jedna hra aj v sezóne 2014/15 vykonal monitoring nenávistných a násilných prejavov na štadiónoch v SR.

monitoringova-sprava-thumb

Dáta publikované v správe pochádzajú z webu http://sportspaja.ipmd.sk/ a boli získané z monitoringu médií, zápasov odvysielaných internetovou televíziou huste.tv a internetových stránok vykonávanom OZ Inštitút pre medzikultúrny dialóg. Správa neprešla jazykovou korektúrou.

Futbalové štadióny by mali byť divákom určené pre fandenie, športové zážitky a oddych, avšak realita je často iná. Priestor, ktorý bol určený fanúšikom zabrali ultras a chuligáni rôznych tímov, ktorí ich svojou činnosťou demotivujú od návštevy štadiónov. Aj v sezóne 2014/2015 sa na štadiónoch objavili prejavy extrémizmu, rasizmu, nenávisti apod. Inštitút pre medzikultúrny dialóg aj v tejto sezóne monitoroval tieto prejavy. Opäť sa najčastejšie jednalo o bannery a pokriky fanúšikov, pričom v tomto roku IPMD pri monitoringu zápasov zaznamenal zvýšený počet  incidentov. Stále teda nie je možné hovoriť o priaznivom prostredí pre návštevy rodín s deťmi apod., keďže častou činnosťou ultras sú vulgárne nadávky a fyzické násilie. Napriek absencii symbolov, ktoré by priamo spĺňali skutkovú podstatu trestného činu podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, fanúšikovia pokračovali v používaní transparentov a bannerov so skrytou, no identifikovateľnou symbolikou.

Monitoringová správa sa venuje aj pozitívnym aktivitám a iniciatívam, na ktorých sa o.z. IPMD podieľalo. Prvú časť tvoria antirasistické turnaje organizované počas akčného týždňa FARE, doplnené o spoluúčasť ÚLK na tomto týždni. Následne je priblížená Letná škola IPMD z augusta 2014 a záver tvorí správa z workshopu pre študentov žurnalistiky na Univerzite Komenského.

Text správy je možné nájsť tu.

Monitoringová správa prejavov rasizmu a extrémizmu na futbalových štadiónoch 2014/2015 vychádza v rámci projektu Šport spája (rôzne farby, jedna hra). Projekt bol podporený sumou 72352,76 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Šport spája (rôzne farby, jedna hra) je Posilnenie aktívneho občianstva.