IPMD vydalo výročnú monitoringovú správu pre sezónu 2013/2014

Jednou z nosných aktivít Inštitútu pre medzikultúrny dialóg (IPMD) je monitoring rasistických a iných diskriminačných prejavov na štadiónoch v Slovenskej republike.

logo-sport-spaja_rozne-farby_jedna-hra

Výročná „Monitoringová správa o prejavoch rasizmu a ďalších typoch intolerancie na futbalových štadiónoch v sezóne 2013/2014“ vznikla v rámci kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra podporenej z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z finančného mechanizmu EHP, ktorého správcom je Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF. Dáta publikované v tejto správe pochádzajú z webu http://sportspaja.ipmd.sk/ a boli získané z monitoringu médií, zápasov odvysielaných internetovou televíziou huste.tv a internetových stránok, ktorý vykonáva IPMD.

Rasizmus, antisemitizmus, xenofóbia, homofóbia a ďalšie prejavy nenávisti online slots sú negatívnymi a neželanými javmi, s ktorými sa slovenská spoločnosť dlhodobo vysporiadava. Mnohokrát sa tieto nebezpečné myšlienky „dedia“ z generácie na generáciu, keďže sa často stáva, že v mladom veku deti pochytia tieto názory od dospelých a nekriticky ich preberú za svoje. Jedným z miest, kde sa tento proces môže odohrávať, sú aj futbalové štadióny. Už roky sledujeme aj na slovenských štadiónoch skupiny ľudí, ktorých hlavnou „zábavou“ je šíriť nenávisť a strach. Deje sa tak prostredníctvom pokrikov, násilností, nenávistných symbolov a podobne. Občianske združenie Inštitút pre medzikultúrny dialóg vďaka podpore z fondu pre mimovládne organizácie EEA grants sledovalo nenávistné prejavy na štadiónoch počas sezóny 2013/14.

Text výročnej správy je k dispozícii vo formáte pdf – tu