Kampaň Šport spája prezentovaná ako pozitívny príklad na seminári vo Vilniuse

Michal Zálešák, koordinátor kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra , sa ako zástupca Inštitútu pre medzikultúrny dialóg (IPMD) zúčastnil seminára pre správcov programov fondov Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) a Nórskych fondov pre roky 2009-2014, ktorý sa konal 14. novembra 2013 v litovskom Vilniuse.

 

Na seminári zaznela v jeho podaní prezentácia kampane Šport spája ako pozitívneho príkladu využitia spomínaných fondov mimovládnymi organizáciami za účelom podpory základných ľudských práv a demokracie. Okrem reálnych aktivít a podujatí, ktoré sa uskutočnili alebo ešte len uskutočnia v rámci kampane, zazneli aj konkrétne návrhy pokiaľ ide o vysporiadanie sa s nenávistnými prejavmi (tzv. hate speech, hate expressions) na športoviskách.

 

 

Kampaň Šport spája prebieha už skoro rok v rámci celej Slovenskej republiky pod taktovkou Inštitútu pre medzikultúrny dialóg.