Letná škola IPMD – Športom proti extrémizmu

Cez víkend 8. až 10. augusta sa v Bratislave uskutočnila Letná škola Inštitútu pre medzikultúrny dialóg  (IPMD) s názvom Športom proti extrémizmu. IPMD ju zorganizoval s podporou Nadácie Friedricha Eberta v rámci svojej kampane Šport spája , rôzne farby, jedna hra, kde spolu s partnermi  šport využíva na integráciu menšín či utečencov do spoločnosti.

Účastníkmi Letnej školy boli prevažne absolventi Olympiády ľudských práv doplnení o dobrovoľníkov a spolupracovníkov kampane Šport spája či chlapcov z Moldavy nad Bodvou, ktorí boli zbití pri vlaňajšej razii policajných kukláčov.  Chlapci sa sa spolu s utečencom Martiom z Konga stali zároveň aj živými knižnicami a vzbudili v debate o svojich životoch príslušníka rómskej menšiny a utečenca záujem o vlastné osudy. Každý z nás má svoje sny a tie majú aj Igor a Martia. Igor by sa rád stal učiteľom, vzdeláva sa na gymnáziu. Martia túži po normálnom živote a práci, ktorá by uživila jeho i jeho malú rodinku. Tiež by chcel pokračovať vo vzdelávaní sa.

V rámci  podujatia účastníci s organizátormi diskutovali aj o nápadoch, ktoré by pomohli inovovať a rozšíriť obsah aktivít  kampane zameraný najmä na vzdelávanie mládeže. Súčasťou týchto aktivít je aj odbúravanie predsudkov a stereotypov formou  praktických činností, ktoré mládeži pomôžu vcítiť sa do kože diskriminovaného človeka alebo príslušníka menšiny. Aktivity sú modelované v športovom prostredí, kde sa najmä na futbalových zápasoch objavujú nenávistné prejavy. Šíria ich nielen určité skupiny fanúšikov, ale diskriminačné prvky sa  v Európe objavili aj vo vyjadreniach niektorých trénerov či predstaviteľov futbalových zväzov. Preto je ideálne, ak sa už mládež učí vnímať, že je nesprávne niekoho vyčleňovať alebo urážať len pre jeho inakosť (národnosť, farbu pleti, náboženstvo, sexuálnu orientáciu).

Účastníkom Letnej školy IPMD prednášali počas dvoch dní top lektori venujúci sa extrémizmu,  a to z akademického i vládneho sektora.  Mnohé sa mohli naučiť aj od odborníčiek  na neformálne vzelávanie či multikultúrnu výchovu. Súčasťou ich výkladu boli  konkrétne praktické cvičenia, ktoré dokážu oživiť každú teoretickú prednášku.  Tieto čerstvé skúsenosti chce kampaň Šport spája využiť aj najbližších projektoch.

V rámci Večera s názvom Šport spája, ktorý sa konal v sobotu 9. augusta sa premietali filmy  dokumetaristov Tomáša Rafu ( o protirómskom proteste a demonštrácii Rómov v Ostrave) a Dominika Jursu (o Požiari v Krásnej Hôrke, o Slovenských brancoch a výprave futbalového tímu Different Colours United do Talianska).