Na Finále Školského pohára SFZ žiacke tímy bojovali aj s predsudkami

  Vo štvrtok 5. júna v Poprade vyvrcholil 3. ročník žiackeho futbalového turnaja Dôvera Školský pohár SFZ. Počas dvoch dní o medaily a poháre z rúk ambasádora turnaja, slovenského futbalového reprezentanta Róberta Vitteka a 1. viceprezidenta SFZ, Richarda Havrillu bojovalo 16 najlepších družstiev z celého Slovenska.

Zápasy aj workshopy

Workshopy s africkou lektorkou Shebou.

Workshopy s africkou lektorkou Shebou.

Deň pred veľkým finále boli pre súťažiace dievčenské a chlapčenské tímy pripravené počas prestávok medzi zápasmi interaktívne workshopy. Pre deti ich pripravili v rámci kampane „Šport spája – rôzne farby, jedna hra“ Inštitútu pre medzikultúrny dialóg (IPMD) s hlavmým organizátorom podujatia Slovenským futbalovým zväzom (SFZ). „Po úspešnej premiére na bratislavskom krajskom kole turnaja Dôvera Školský pohár SFZ sme workshopy na tému predsudkov chceli pre žiakov aj tu, na finále v Poprade. Je potrebné deti v tomto smere vzdelávať a workshopy boli naozaj zábavné.“ vysvetlila Zuzana Jamrišková, marketingová manažérka SFZ, organizátora turnaja. Workshopy  viedla  študentka Sheba Akinyi z africkej Kene a s deťmi  interaktívnou formou rozoberala predsudky a ich negatívne dopady. „Pre mňa to bola veľmi príjemná skúsenosť s mladými hráčmi a hráčkami. Boli takí zvedaví a dychtiví počas workshopov. Tiež ich zaujímalo, kde som sa naučila po slovensky a ako sa mi na Slovensku páči. Veľa sme  diskutovali o škodlivosti predsudkov a vďaka hre počas workshopu ich deti dokázali dobre pochopiť.“ povedala Sheba, lektorka z IPMD.

Raz zažiť, viac ako dva krát počuť

Súčasťou workshopov bola aj  hra na netolerantného trénera, diskusia a výroba spoločného posteru. Účelom hry bolo navodiť u detí pocity, ktoré prežívajú diskriminovaní ľudia. Pri diskusii a výrobe plagátu zasa skupiny žiakov jasne formulovali dopady  predsudkov a spôsoby, akými sa dá proti nim bojovať. „Skupiny vytvorili naozaj výstižné plagáty na tému „Čo  spôsobujú predsudky?“. Počasie bolo skvelé a s niektorými skupinami sme mali čas aj na osobné rozhovory. Deti sa o mňa zaujímali, spolu sme sa odfotili. Bolo to veľmi priateľské!“ potvrdila atmosféru africká lektorka Sheba. Tá viedla workshopy s piatimi skupinami žiakov z rôznych kútov Slovenska. Vďaka neformálnemu prostrediu prišli aj ďalšie deti do bezprostredného kontaktu s lektorkou inej farby pleti a mohli ju spoznať.

skolsky pohar 20140604_140258

Šport spája!

Workshopy na finále 3. ročníka Dôvera Školský pohár SFZ patria pod rozsiahlu celoslovenskú kampaň „Šport spája – rôzne farby, jedna hra.“  Koncom roka 2012 túto kampaň spustil Inštitút pre medzikultúrny dialóg. Neskôr sa rozvinula v projekt vďaka finančnej podpore z  Programu podpory mimovládnych organizácii Demokracia a ľudské práva z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014. Cieľom kampane je boj proti diskriminácii v športe a využívanie jeho kladných stránok pri integrácii slabších skupín obyvateľstva do spoločnosti. Ideu tejto kampane potvrdzujú aj slová splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Petra Polláka, ktorý sa do Popradu prišiel pozrieť na finálové zápasy turnaja. „Futbal, alebo celkovo šport spája rôzne národy, etnické skupiny a ľudí, ktorí majú iné náboženské vierovyznanie. Aj to je teda cesta k integrácii, cesta k spoznávaniu sa.“ povedal Pollák.