Národná rada schválila nový zákon o športových podujatiach – Bude bič na chuligánov plieskať?

Násilné a nenávistné prejavy sa na tribúnach štadiónov vyskytujú od nepamäti, Slovensko nevynímajúc. Stačí si spomenúť na nedávne incidenty na futbalových zápasoch ako napr. vojenská pyrotechnika v hľadisku či bučanie fanúšikov Slovana Bratislava na senického útočníka Juvhela Tsoumoua. Bude konečne týmto spoločensky nebezpečným javom vystavená stopka?

TASR1zdroj: TASR

Národná rada Slovenskej republiky prednedávnom schválila (0 hlasov proti) nový zákon o organizovaní verejných športových podujatí. Zákon z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bol prijatý ako zásadný prvok vládnej Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2013-2016. Do verejného pripomienkovania zákona sa zapojili aj OZ Ľudia proti rasizmu či OZ Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD), ktoré vykonávali či vykonávajú monitoring nenávistných prejavov v hľadiskách športovísk. Zákon vstúpi do účinnosti 1. februára 2014.

IPMD víta prijatie uvedeného zákona, ktorý nahradil predchádzajúcu, podľa nášho názoru nedostatočnú, právnu úpravu. Divácke násilie je totiž často (aj keď samozrejme nie nevyhnutne) sprevádzané rasistickými a inými nenávistnými prejavmi, ktoré na športoviskách nemajú a nesmú byť tolerované. Niektoré opatrenia či inštitúty sú dokonca u nás úplnou novinkou. Badať aj určitú inšpiráciou západnými krajinami ako napr.  Spojené kráľovstvo, kde je možné konštatovať, že sa s podobnými problémami úspešne vysporiadali koncom 80. a začiatkom 90. rokov minulého storočia.

 

foto - TASR - Michal Svitok

Foto: TASR, Michal Svitok

Prelomom je možnosť uloženia trestu zákazu vstupu na verejné podujatie až po dobu 10 rokov či obmedzujúceho opatrenia, ktoré má spočívať v zákaze navštevovať určené podujatia až po dobu 5 rokov. Tieto inštitúty majú byť vynucované pravidelným hlásením sa páchateľa na príslušnom oddelení policajného zboru podľa miesta pobytu. Pri zápasoch označených ako rizikové budú vstupenky predávané na meno, pričom na mieste sa overí totožnosť vlastníka. Majitelia materiálov ako bannery či zástavy s extrémistickými symbolmi sa budú trestať už pred ich verejným rozprestrením či vyvesením. Pokuty pre fanúšikov môžu dosiahnuť až sumu 1 500,- EUR, pri rizikových podujatiach až 3 000,- EUR. Pokiaľ ide o organizátorov, tí môžu byť za nesplnenie si povinností potrestaní pokutou až do sumy 50 000,- EUR.

 

Trnava_nacisticka vlajka

 

Napriek tomu, že IPMD vníma prijatie zákona pozitívne, je nevyhnutné upozorniť na prípadné riziká. Ide predovšetkým o riziká spojené s jeho implementáciou, teda aplikáciou v praxi. V živej pamäti totiž máme v minulosti prijímané neefektívne opatrenia ako napr. super-rýchle trestné konanie, ktoré malo umožniť, aby proti previnilcom proti verejnému poriadku bolo vedené trestné konanie priamo v priestoroch štadióna. Napriek na prvý pohľad razantnosti tohto inštitútu, nemáme vedomosti o tom, že by bol použitý čo i len jeden krát. Problémy môžu byť samozrejme aj s financiami, keďže šport na Slovensku vo všeobecnosti živorí.

 

Schválenie zákona Národnou radou by nemalo byť vnímané ako cieľ. Naopak, ide skôr o prostriedok systémovej zmeny ako skultúrniť fanúšikovské prostredie. Práve táto zmena by mala byť skutočným cieľom Koncepcie boja proti diváckemu násiliu. Do nej je okrem príslušných ministerstiev zapojených niekoľko ďalších subjektov ako policajný zbor, prokuratúra, športové zväzy či kluby. Pre efektívnu aplikáciu v praxi a dosiahnutie vytúženého cieľa je preto nevyhnutné, aby jednotlivé subjekty za týmto účelom spolupracovali a vynucovali jednotlivé opatrenia.

 

Michal Zálešák

spoluzakladateľ kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra

podpredseda OZ Inštitút pre medzikultúrny dialóg