Workshop Médiá vs. rasizmus a extrémizmus v športe

Inštitút pre medzikultúrny dialóg v rámci projektu Šport spája podporeného z Nórskych fondov v spolupráci s Katedrou žurnalistiky UK a Nadáciou Friedricha Eberta organizuje workshop pre študentov žurnalistiky. Podujatie pre budúcich pracovníkov médií sa uskutoční priamo na Katedre dňa 14. apríla 2015 Obsah: Novinár by nemal strážiť len demokratické princípy ako celok, ale aj ich […]

Pokračovať v čítaní


Rómske deti na základnej škole v Seliciach o dobrom spolunažívaní

Inštitút pre medzikultúrny dialóg  zorganizoval vo februári a v marci spolu šesť besied , ktorých súčasťou boli aj praktické výtvarné workshopy.  Podujatia sa konali so žiakmi a žiačkami  rôzneho veku ( mladší, ako aj ôsmaci a deviataci) základnej školy v Seliciach. Školu navštevujú prevažne rómske deti.  Besedy boli rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Ako pomôcka bola […]

Pokračovať v čítaní


Different colours united pokračujú v 6. sezóne

Inšpiratívny futbalový tím Different Colours United zložený z futbalistov menšín opäť  plní svoje základné poslanie, ktorým je spájať ľudí bez rozdielu rasy, farby pleti, národnosti, náboženstva. Vo svojom kádri máme stále zastúpenie rómskych chlapcov, afrických študentov, moslimských futbalistov i utečencov. Rozmanitosť nás posilňuje a hoci nevyhrávame v každom zápase, dôležitejšie je, že si rozumieme, komunikujeme […]

Pokračovať v čítaní


Aj Slovensko sa pripojilo k oslave rôznorodosti vo futbale – FARE Akčné týždne/Football People Weeks 2014

Akčné týždne FARE (Football People Action Weeks) sú medzinárodným projektom či súhrnom aktivít, ktoré sa konajú paralelne v množstve krajín za účelom boja proti rasizmu a diskriminácii a pre podporu tolerancie. Každoročne v októbri ich zastrešuje sieť FAREnetwork (Football Against Racism in Europe). Akčné týždne neobišli Slovensko ani v roku 2014. Spolu sa u nás uskutočnilo 10 […]

Pokračovať v čítaní


Divadelné predstavenie Výhybka o homofóbii

Divado No Mantinels v rámci projektu Šport spája, rôzne farby jedna hra ako partner Inštitútu pre medzikultúrny dialóg pripravilo divadelnú hru Výhybka s tematikou  homofóbnych predsudkov vo futbale. Divadelná hra od NoMantinels priblížila verejnosti životné osudy žien-futbalistiek. Hlavná protagonistka Heňa vždy vedela, že nie je ako ostatné dievčatá v tíme. Možno mala trochu hrubšie spôsoby, možno ju […]

Pokračovať v čítaní


Aké Slovensko si želajú hráči Different Colours United

Predvianočný čas je okrem iného aj časom vianočných večierkov. A práve jeden takýto večierok s diskusiou sme zorganizovali pre členov a podporovateľov multikultúrneho futbalového tímu Different Colours United (DCU). Konal sa v decembri v Bratislave. Na rozdiel od väčšiny vianočných posedení, bol spoločný večer DCU špecifický, keďže okrem zábavy sa aj diskutovalo, a to o téme tolerancie voči […]

Pokračovať v čítaní


Atmosférou proti rasizmu na ZŠ v Hontianskych Nemciach

V rámci  projektu festival Atmosféra sa vlani v novembri uskutočnilo prvé podujatie s názvom Atmosférou proti rasizmu na Základnej škole v Hontianskych Nemciach. Hlavným cieľom projektu bolo hlavne zlepšenie vzťahov medzi žiakmi rómskeho a nerómskeho pôvodu. Základnú školu v Hontianskych Nemciach navštevuje až jedna tretina žiakov rómskeho pôvodu.  Problém „delenia“ spolužiakov na Rómov a nerómov je medzi deťmi naozaj aktuálny […]

Pokračovať v čítaní


Navždy chuligán – Šport spájal na festivale Jeden Svet

Dostali sme milé pozvanie od o.z. Človek v ohrození, ktoré organizuje filmový festival Jeden Svet.  Pozvali nás, aby sme v rámci kampane Šport spája prišli medzi žiakov základných škôl a diskutovali s nimi o filme Navždy Chuligán. Tak sme sa koncom novembra spolu vybrali do premietacích miestností festivalu a debatovali o holadnskom  filme, ktorý prináša […]

Pokračovať v čítaní


Divadlo No Mantinels uvádza premiéru divadelnej hry „Výhybka“

V rámci kampane Šport spája bolo doposiaľ zorganizovaných množstvo podujatí – futbalové turnaje, workshopy, pripravili sme brožúru o extrémizme pre deti a mládež … Tentokrát (možno netradične) bude športu venovaná divadelná hra s názvom Výhybka, ktorej prvé dve predstavenia môžete vidieť 11. a 18. novembra 2014 o 20:00 hod. v Batelieri. Hra zároveň podporí Akčné […]

Pokračovať v čítaní