Predstavenie divadla No Mantinels otvorí putovnú výstavu LGBT športovcov v štúdiu 12

Od 10. do 24. júna 2015 budú Inštitút pre medzikultúrny dialóg a divadlo No Mantinels v rámci kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra hostiť v putovnú výstavu s názvom „Proti pravidlám – lesby a gaovia v športe“. Pozrieť si ju môžete v priestoroch Štúdia 12 na Jakubovom námestí v Bratislave. Výstava bude otvorená 10.06.2015 o 19:00 hod. predstavením „Výhybka“ v podaní divadla No Mantinels. Po predstavení bude nasledovať diskusia s tvorcami a aktérmi predstavenia.

letak_ProtiPravidlam_A5_print-page-0

Účinkovanie ľudí homosexuálnej orientácie v športe je stále tabuizovanou témou, ktorá je obvykle len šepkaná poza chrbty ľudí, ale len zriedka diskutovaná otvorene. Je možné konštatovať, že v súčasnosti je len málo takých oblastí spoločenských vzťahov, kde by bolo zastúpenie homosexuálov vnímané viac abnormálne, ako je tomu v športe.

Aj keď sa postoje spoločnosti k téme sexuality zmenili, stále pretrváva dojem, že šport a homosexualita by nemali byť miešané dokopy. Gayovia a lesby sú v športe stále do značnej miery ignorovaní, resp. otvorene odmietaní. Našťastie, situácia sa pomaly mení k lepšiemu. Rôzne sféry vývoja spoločenského života ako napr. skutočnosť, že šport sa stáva činnosťou voľného času ľudí a nie je vyhradený len pre vrcholových športovcov, emancipácia žien, vznik LGBT hnutia a pod., začínajú mať vplyv na šport, čo má za následok, že homosexualita už ani v športe nebude môcť byť úplne zametená pod koberec.

Výstava „Proti pravidlám – lesby a gayovia v športe“ má za cieľ pomôcť odstrániť tabu pokiaľ ide o homosexualitu v športe a upozorniť na rôzne formy diskriminácie sexuálnych menšín v športe. Ďalším z cieľov je aj ukázať, že šport ponúka gayom a lesbám šancu žiť svoj život s úplnou sebadôverou.

Nemecký originál výstavy bol organizovaný Centrom gay histórie v Kolíne nad Rýnom, klubom SC Janus a ďalšími, a neskôr (v roku 2009) bol aktualizovaný federáciou EGLSF a preložený do angličtiny. Ako súčasť projektu Football for Equality bola výstava aktualizovaná a preložená do slovinského, poľského, talianskeho a slovenského jazyka a bola a bude uvedená v siedmych európskych mestách.

Projekt Šport spája (rôzne farby, jedna hra) bol podporený sumou 72352,76 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Šport spája (rôzne farby, jedna hra) je Posilnenie aktívneho občianstva.

Zobrazuje sa web-banner_ProtiPravidlam.png