Rómske deti na základnej škole v Seliciach o dobrom spolunažívaní

Inštitút pre medzikultúrny dialóg  zorganizoval vo februári a v marci spolu šesť besied , ktorých súčasťou boli aj praktické výtvarné workshopy.  Podujatia sa konali so žiakmi a žiačkami  rôzneho veku ( mladší, ako aj ôsmaci a deviataci) základnej školy v Seliciach. Školu navštevujú prevažne rómske deti.  Besedy boli rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Ako pomôcka bola využitá aj kniha rozprávok Zo sveta do sveta našej spolupracovníčky Silvie Mabena.

 

Žiaci a žiačky sa zoznámili s témou prostredníctvom viacerých pre nich nových výrazov. Dozvedeli sa o iných kultúrach a dôležitosti dobrého spolužitia. Diskusie sa dotkli praktických skúseností so spolunažívaním v rámci školy v Seliciach. Cieľom bolo vysvetliť im, že rasová neznášanlivosť a diskriminácia nepatria do kultúrnej spoločnosti.

Svoje názory a pocity následne žiaci výtvarne spracovali. Ich práce budú v máji vystavené a vyhodnotené.

 

Workshopy sa konali v rámci projektu Šport spája, rôzne farby jedna hra podporeného z finančného mechanizmu EHP 2009-2014.

sportspaja loga