Šport spája aj počas Svetového dňa utečencov 20. júna

Občianske združenie Inštitút pre medzikultúrny dialóg v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a ďalšími partnermi organizuje v rámci kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra pri pripomenutí si Svetového dňa utečencov 20. júna priateľský futbalový zápas a ďalšie sprievodné aktivity.  Podujatie je finančne podporené z Nórskych fondov. Futbalový zápas začne o 15:00 na Primaciálnom námestí a po presunutí sa bude akcia pokračovať ďalšími zaujímavými aktivitami o 16:00 na Hviedoslavovom námestí.

Svetový deň utečencov a aj toto podujatie majú predovšetkým poukázať na neľahké osudy ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy, a na problémy, ktorým musia denne čeliť. Chceme akciou vyjadriť nielen naše porozumenie ich situácie, ale aj presvedčenie, že utečenci si zaslúžia žiť v tejto krajine bez predsudkov, opovrhovania či byrokratických naťahovačiek. Našu snahu má vyjadriť aj motto akcie: Medzi nami si vítaný!

Priateľský futbalový zápas na Primaciálnom námestí si zahrajú klienti utečeneckého tábora v Rohovciach spolu s hráčmi multikultúrneho tímu Different Colours United. Jeho výkop zaobstará primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. „Tento pravdepodobne premiérový futbalový zápas v srdci Bratislavy má poukázať na to, že farba pleti, jazyk či krajina pôvodu nie sú dôležité – všetci sme si ako na ihrisku tak aj ľudsky rovní a každý má mať rovnakú možnosť ponúknuť a využiť svoje schopnosti. Chceme utečencov pozvať medzi nás tak na futbalové ihrisko, ako aj do celej spoločnosti, ktorú rôznorodosť a pestrosť iba obohacuje“, povedal Martin Kollárik , koordinátor podujatia.

Program akcie bude po zápase ďalej pokračovať tradičným pochodom s dáždnikmi symbolizujúcimi ochranu, na Hviezdoslavovo námestie. Tam budú účastníkov čakať ďalšie zaujímavé aktivity, napríklad krátke divadelné predstavenie o dni zo života utečenca, vystúpenie umelcov zo zoskupenia Cirkus-Kus spolu s klientom tábora v Rohovciach z Iránu, koncert etno-kapely či workshop s klientami tábora v Rohovciach, ktorí budú maľovať a zároveň porozprávajú aj niečo o sebe. Podujatie spríjemní aj medzinárodná kuchyňa Azima Farhadiho a pochúťky pripravené klientami tábora v Rohovciach. Celé podujatie sa zakončí diskusiou o utečeneckej problematike v posluchárni VŠVU na Hviezdoslavovom námestí, ktorej sa zučastnia zástupcovia mimovládnych organizácii ako aj Migračného úradu MV SR.

Príďme vyjadriť, že nám osudy ľudí, ktorí museli nedobrovoľne opustiť svoje domovské krajiny, nie sú ľahostajné. Tešíme sa na Vás!