Športový deň v Šarišských Michaľanoch spojil deti

Foto1

V nedeľu 11. augusta sa na ihrisku Základnej školy v Šarišských Michaľanoch uskutočnil Letný športový deň. Hlavným organizátorom podujatia je občianske združenie eduRoma so združeniami Inštitút pre medzikultúrny dialóg a OZ Stará škola Kanaš, ktoré sú zakladajúcimi členmi kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra.

Podujatie otvoril starosta Šarišských Michalian, navštívil ho aj riaditeľ školy či viacero aktivistov. Cieľom bolo spájať ľudí bez ohľadu na pôvod, namiesto rozdeľovania a šírenia nenávisti voči rómskemu etniku.

Akcie sa okrem školákov zo Šarišských Michalian zúčastnili aj deti z Veľkého Šariša, ktoré vytvorili etnicky pestrý futbalový tím. Futbalisti odohrali dramatický zápas, v ktorom vyhrali hostia, no podstatnejší ako výsledok bol dobre strávený čas pri športe.

Foto2

Mladšie deti , rómske i nerómske, si spolu okrem futbalu užili aj disciplíny ako preťahovanie lanom, i šprinty na krátke vzdialenosti. Na záver im organizátori odovzdali ceny, pochutili si aj na kapustnici.

„Pomáhame škole v Michaľanoch napĺňať rozsudok o desegregácii. Od februára tam pracujeme na modeli inkluzívneho vzdelávania. Športový deň je prirodzenou súčasťou našich aktivít počas leta”, povedal Vladimír Rafael z neziskovej organizácie eduRoma.

Foto3

„Sme radi, že v rámci kampane Šport spája sme mohli podporiť takúto výbornú akciu. Deti si zašportovali, mali možnosť sa spoznať, porozprávať sa. Hra bola fair play, neprišlo k žiadnym konfliktom. Verím, že v budúcnosti sa zapojí aspoň raz toľko detí z Michalian. Je správne pestovať takéto aktivity s deťmi z radov oboch komunít, môže to pomôcť k lepším vzťahom v triedach i na ulici, preto je cenné, že sa nato eduRoma podujala“, vyhlásil Sergej Danilov, jeden zo spoluzakladateľov kampane Šport spája.

Foto4

Športový deň a jeho myšlienku prišiel podporiť aj bývalý futbalista Tatrana Prešov v bývalej federnálnej lige, Ján Molka. Molka si pred deťmi zaspomínal na svoju mladosť, keď vyrastal v blízkosti rómskej komunity. Molka všetkých chlapcov povzbudil slovami, aby svoj talent zveľaďovali v tréningu, keďže k úspechu vo futbale i v živote vedie tvrdá drina.

plagát podujatia: http://www.eduroma.sk/aktivity/sportovy-den

REPORT IN ENGLISH:

Sport united children in Šarišské Michaľany during Summer sports day
Summer sports day took place on august 11 on football field next to the elementary school in Šarišské Michaľany. The event was organised by eduRoma association with the help of Institute for intercultural dialogue and OZ Stará škola Kanaš, latter two forming members of Sport unites – different colours, one game campaign.
The event was online casino opened by the mayor of Šarišské Michaľany, school principal and several activists were also among the participants. The main goal was to unite people of different races instead of segregation and hate towards the Roma ethnic group.
Apart from children from Šarišské Michaľany, schoolchildren from nearby village of Veľký Šariš also attended the event and formed an ethnicly mixed football team. They all played out a great and dramatic match with better finish for the visitors from Veľký Šariš. However, what really mattered was the meaningful use of time.
Younger kids could also participate in other activities such as tug of war, sprint or long jump. After the challenging day, kids received prizes and enjoyed a traditional cabbage soup called kapustnica.
„We are assisting the school in Michaľany to carry out the ruling of the court concerning desegregation. Since february 2013, we are working on a model of inclusive education. Sports day is a natural part of our activities during summer“, said Vladimír Rafael from eduRoma association.
„We are glad that we had the chance to support such a wonderful event within the Sport unites campaign. Kids had the opportunity to compete, but also to get to know each other. Everything went on in the spirit of fair play, no conflict occured during the day. I hope that in the future, even more kids from Šarišské Michaľany will attend. It is meaningful to foster the relationships between kids of both communities with these activities, it can lead to better relationships in school classes and in the streets too. We much appreciate that eduRoma organised such a great event“, stated Sergej Danilov, one of the founders of Sport unites campaign.
Ján Molka, former player of Tatran Prešov football club also attended to support the idea of sports day.  Molka recalled his childhood near the Roma community and encouraged all kids to foster their talent by training, because there is always a hard work behind success in football and in life too.