Správa z medzinárodnej konferencie proti homofóbii v športe

konfera_Man_photo1

Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) vyslal svojho zástupcu na medzinárodnú konferenciu Football Fans v Homophobia organizovanú kampaňou Football v Homophobia a nadnárodnou sieťou FARE Network (Football Against Racism in Europe), ktorá sa konala v Manchestri 17. augusta 2013.

 Išlo o historicky prvú medzinárodnú fanúšikovskú konferenciu, ktorej témou bola homofóbia. Prítomných bolo okolo 130  účastníkov, pričom okrem fanklubov mala zastúpenie aj UEFA, mimovládne organizácie či  aktivisti. Z pohľadu IPMD bola konferencia dôležitou predovšetkým z dôvodu získania inšpirácii a zdieľania know-how v boji proti homofóbii v športe. Zvýšenie tolerancie voči LGBTI menšine v športe je jednou z nosných tém kampane Šport spája.

 Konfera_Man_photo2Podujatie bolo kombináciou panelových diskusií a interaktívnych workshopov. Účastníci vyjadrili predovšetkým hlboké znepokojenie nad súčasnou situáciou LGBTI komunít v Ruskej federácii. Potláčanie akýchkoľvek  prejavov náklonnosti či prejavov sympatií je trestané nielen v športe, ale vo všetkých oblastiach spoločenského života. Preto sa uvedené komunity dostávajú na samotný okraj spoločnosti. Situácia je vskutku znepokojujúca, keď si uvedomíme, že nasledujúce zimné olympijské hry v roku 2014 a majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2018 sa odohrajú na ruskej pôde.

konfera_Man_photo3

Lou Englefield (kampaň Football v Homophobia): „Z pohľadu LGBT komunít je situácia v Rusku kritická. Ak je šport vskutku prostriedkom spoločenskej solidarity, medzinárodné športové orgány musia využiť svoje možnosti  lobbingu, aby bolo jasné, že zneužívanie ľudských práv akejkoľvek komunity je nezlučiteľné s hodnotami športu. „