Zahájili sme workshopy o rasizme v športe na stredných a základných školách

Inštitút pre mezdikultúrny dialóg zahájil workshopy na stredných a základných školách. Naši facilitátori v priebehu marca usporiadali niekoľko workshopov vo viacerých mestách Slovenska. Diskusie o problematike porušovania ľudských práv a základných slobôd v spojitosti so športom sa viedli v Handlovej, Banskej Bystrici, v Prievidzi a vo Zvolene. Pri realizácii všetkých workshopoch využívame učebnú pomôcku Nepodporujem extrémizmus a rasizmus, ktorú sme vytvorili v rámci kampane Šport spája. Čoskoro prinesieme naše workshopy aj do ďalších miest po celom Slovensku. V prípade záujmu usporiadania nášho workshopu na Vašej škole nás neváhajte kontaktovať na marek@ipmd.sk

V utorok 18. marca sme usporiadali dva workshopy na Gymnáziu Ivana Belu v Handlovej. So žiakmi a žiačkami sme diskutovali na témy rasizmu a diskriminácie v športe. Prvého workshopu, ktorý trval 90 minút sa zúčastnili žiaci vo vekovom rozmedzí 15-18 rokov. Mimo problematiky rasizmu vo futbale ich veľmi zaujímala téma postavenia Rómov v spoločnosti. V tejto skupine pri diskusii zameranej na zlepšenie povedomia a ochrany ľudských práv zaznela pozoruhodná poznámka od jedného z účastníkov. „Mali by sme ľudom všetky práva na chvíľu zobrať, a potom by si ich asi viacej vážili…“ Študenti boli veľmi aktívni a celý workshop sa intenzívne zapájali do diskusie. Niektorí do diskusie prispeli veľmi podnetnými a zaujímavými osobnými príbehmi.

fotka 2

 

Druhý workshop, ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky Gymnázia Ivana Belu v Handlovej trval 60 minút. Zúčastnili sa ho žiačky vo vekovom rozmedzí od 13-16 rokov. Workshop začal celkovým úvodom do ľudských práv. Po úvodnom brainstormingu sme sa rozhodli zahrnúť do tohto workshopu neformálnu vzdelávaciu aktivitu s názvom Urob krok vpred, po ktorej nasledovala diskusia spolu so sebareflexiou tejto aktivity. Dievčatá mali o tému záujem, čo dokazuje aj skutočnosť že tento workshop sa konal už po skončení vyučovania.

fotka 5

Deň nato sa konal v poradí tretí workshop na pôde Gymnázia Ivana Belu v Handlovej. Tohto workshopu sa zúčastnili žiačky a žiaci s vekovým priemerom od 14-16 rokov. Deväťdesiat minút sme využili na krátky úvod do problematiky spojený s brainstormingom, po ktorom nasledovala audiovizuálna časť workshopu. Pre žiakov a žiačky sme pripravili niekoľko videí dokumentujúcich prejavy rasizmu a diskriminácie v športe ako aj krátke video o problematike chuligánstva. Tieto krátke dokumenty boli z domácej, ale aj zo zahraničnej scény. Po audiovizuálnej časti nasledovala krátka diskusia spojená s reflexiou dokumentov. V druhej časti workshopu sme opäť usporiadali neformálnu vzdelávaciu aktivitu Urob krok vpred. po skončení aktivity nasledovala finálna diskusia spojená so sebareflexiou.

fotka 1 fotkafotka 5

V piatok 21..marca sme usporiadali dva workshopy na Základnej škole na ulici Energetikov v Prievidzi. Táto základná škola je zameraná na športovú výchovu, takže problematika porušovania ľudských práv v športe im bola veľmi blízka. Prvá skupina bola tvorená žiakmi s vekovým rozmedzím 13-14 rokov.

fotka 3

Workshop bol zameraný na všeobecný úvod do problematiky ľudských práv a netolerancie vo futbale. Žiaci boli veľmi aktívni a nadpriemerne sa dokázali orientovať v medializovaných prípadoch prejavov rasizmu. Druhého workshopu sa zúčastnili žiačky a žiaci s vekovým rozmedzím 14-15 rokov. Po úvode sme sa zamerali na konkrétne prípady prejavov rasizmu vo futbale, ktoré sme analyzovali v otvorenej diskusii. Takisto aj táto skupina pomerne dobre poznala viaceré prípady prejavov diskriminácie a rasizmu na slovenských ako aj európskych trávnikoch.