Až desať tímov si na Nízkoprahovom cupe 2015 zahrá Ligu majstrov ulice

Bratislava, 3. Júna 2015 – Najbližšia víkendová sobota bude už po siedmykrát patriť podujatiu Liga majstrov ulice – futbalovému turnaju zameranému na rozvoj vzájomnej tolerancie a rešpektu u mladých ľudí z rôznych lokalít i prostredí.

Liga majstrov ulice

 

Táto aktivita realizovaná v rámci projektu Šport spája rôzne farby jedna hra podporeného z nórskych fondov je iniciatívou Inštitútu pre medzikultúrny dialóg, občianskeho združenia Mládež ulice a organizácií venujúcich sa deťom a mladým ľuďom prostredníctvom nízkoprahových programov, ktorých poslaním je vytváranie priestoru pre zmysluplné trávenie voľného času, rozvoj životných zručností a poskytovanie sociálno-poradenských služieb. Tento ročník je výnimočný nielen počtom prihlásených organizácií a tímov (10), ale premiérovo pribudol aj nový podporovateľ – Slovenský futbalový zväz, ktorý venoval mladým futbalistom a futbalistkám lopty, reprezentačné sety a prispel na rozhodcov turnaja. Spolupráca so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) je pilotná a osud turnaja do budúcnosti závisí práve od podpory futbalovej rodiny, ktorej jednýmz hlavných lídrov je SFZ.

„Slovenský futbalový zväz v rámci svojho Grassroots programu podporuje rôzne formy futbalu. Samotné slovo znamená, že futbal je pre všetkých bez rozdielu pohlavia, veku, zdravia, rasy, sociálneho statusu, kde nie je miesto pre diskrimináciu a ponúka spoločenské príležitosti a športovú hodnotu. Je preto prirodzené, že SFZ sa rozhodol podporiť aj tento turnaj detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia, nakoľko má záujem o rozšírenie futbalovej rodiny, “ povedal Vladimír Lupták – Grassroots koordinátor SFZ.

„Keď sme pred dva a pol rokmi kampaň Šport spája – rôzne farby, jedna hra spustili, dali sme si za cieľ vytvoriť viaceré partnerstvá, skrz ktoré by sme vedeli myšlienky kampane šíriť k čo najväčšiemu počtu ľudí. Je veľmi dôležité, aby boli pre deti a mládež organizované inkluzívne aktivity, akou je napr. aj tento turnaj, keďže napomáhajú k búraniu predsudkov a k budovaniu lepšej tolerantnejšej spoločnosti, „ hovorí koordinátor projektu Šport spája, rôzne farby jedna hra Michal Zálešák.

Samotná myšlienka turnaja je postavená na presvedčení, že v športe sme viac partnermi ako súpermi. Tak k spoluhráčom ako i protihráčom je potrebné pristupovať s rešpektom, pretože na tak krásny šport, akým futbal je, jeden človek ani tím nepostačuje. Akékoľvek prejavy neznášanlivosti, či už na základe farby pleti alebo z dôvodu, že váš protihráč je z iného kúta Slovenska prestávajú mať zmysel a opodstatnenie. Sám hrať nemôžete!

Preto sa tešíme na všetkých 10 tímov, ktoré zložili organizácie KASPIAN, Detský fond Slovenskej Republiky – program MIXKlub, Člověk v tísni – pobočka Slovensko, Centrum Mak z Trnavy, Ulita, Saleziáni don Bosco, Úsmev ako dar – Fortuna a Mládež ulice. Turnaj sa koná rovnako ako finále veľkej Ligy Majstrov v Berlíne, v ktorom sa stretnú FC Barcelona a Juventus Turín v sobotu 6. júna 2015 a mladí športovci sa tak budú pokúšať priblížiť svojim veľkým vzorom. Turnaj už tradične organizujeme na športovom ihrisku na Mamateyovej ulici v Bratislave a všetci ste srdečne pozvaní fandiť.

„Projekt Šport spája (rôzne farby, jedna hra) bol podporený sumou 72352,76 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Šport spája (rôzne farby, jedna hra) je Posilnenie aktívneho občianstva“.