Projekt Šport spája

O projekte Šport spája – rôzne farby, jedna hra (10/2013-4/2015)

Občianske združenie Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) v decembri 2012 spustilo iniciatívu Šport spája – rôzne farby, jedna hra. Táto kampaň má za cieľ využiť kladné stránky športu za účelom pozitívnej integrácie slabších skupín obyvateľstva do spoločnosti a zároveň bojovať proti diskriminácii v športe. Očakávanými výsledkami sú najmä zvýšenie tolerancie, preklenutie predsudkov a získanie vedomostí o menšinách (nielen národnostných) u širokej verejnosti  so špecifickým zameraním na mládež,  skultúrnenie športového prostredia.

S cieľom dosiahnuť čo najviac pozitívnych výsledkov a povýšiť kampaň Šport spája na celonárodnú so zapojením viacerých partnerov sa IPMD uchádzalo o grant z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA grant). Vďaka úspešnej prihláške budú jednotlivé aktivity a podujatia kampane od októbra 2013 z veľkej časti financované práve z Programu podpory mimovládnych organizácii Demokracia a ľudské práva, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014. Granty Európskeho hospodárskeho priestoru sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a krajinami prijímajúcimi pomoc v rámci v EÚ.

Ilustracna_Sport spaja

„Projekt Šport spája (rôzne farby, jedna hra) bol podporený sumou 72352,76 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Šport spája (rôzne farby, jedna hra) je Posilnenie aktívneho občianstva.

Hlavným projektovým lídrom kampane Šport spája je IPMD, avšak väčšina aktivít sa vykoná v úzkej spolupráci s našimi projektovými partnermi (viac v časti o partneroch). Kampaň bude nabitá športovými, vzdelávacími, kultúrnymi, publikačnými a inými aktivitami a podujatiami. V roku 2013 to bol už 6. ročník Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii, kolo najvyššej slovenskej futbalovej súťaže venované boju proti rasizmu a násiliu či celoeurópska iniciatíva FARE Akčné týždne, pri ktorej rátame so zapojením subjektov v rámci celej Slovenskej republiky. V roku 2014 v rámci kampane Šport spája zorganizujeme sériu besied na základných školách s cieľom prehlbovania toleranie a rešpektu už u tých najmenších fanúšikov, sériu tematických divadelných predstavení divadla No Mantinels, výstavu proti homofóbii v športe („Against the Rules – Proti pravidlám“), pripomenutie si Dňa utečencov, či regionálny festival Balvafest. Počas celej doby trvania projektu budeme tiež priebežne vykonávať monitoring akýchkoľvek diskriminačných prejavov na športoviskách a v hľadiskách.

TBEN9204

Ešte pár slov o kampani…

Kampaň Šport spája má za cieľ využiť kladné stránky športu za účelom pozitívnej integrácie slabších skupín obyvateľstva do spoločnosti a zároveň bojovať proti diskriminácii v športe. Očakávanými výsledkami sú najmä zvýšenie tolerancie, preklenutie predsudkov a získanie vedomostí o menšinách (nielen národnostných) u širokej verejnosti  so špecifickým zameraním na mládež,  skultúrnenie športového prostredia. Zakladajúce občianske združenie kampane, IPMD oslovilo niekoľko partnerov so skúsenosťami v danej oblasti. Kampaň zahŕňa viaceré nástroje, ktoré majú slúžiť na dosiahnutie želaných výsledkov –  turnaje, workshopy,  výstava, publikácie, prednášky, divadelné predstavenia, atď. 

IPMD – národný koordinátor FARE ACTION WEEKS

IPMD je koordinátorom októbrových akčných týždňov FARE  na Slovensku, v rámci ktorých môžu záujemcovia požiadať o granty až do 400 eur: http://sportspaja.ipmd.sk/akcne-tyzdne-fare-2013-budte-aj-vy-ludia-futbalu-a-sirte-myslienku-tolerancie/ Od roku 2011 je IPMD spoluorganizátorom futbalového turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii, ktorého šiesty ročník sa uskutočnil 20. októbra 2013 v Bratislave: http://sportspaja.ipmd.sk/turnaj-proti-rasizmu-podporili-byvali-reprezentanti-hudobnici-i-novinari/

FARE AW VELKY SARIS