Medzi zápasmi „riešili“ predsudky

Športové  podujatie pre žiakov – bratislavský krajský turnaj Dôvera Školský pohár SFZ 2013/2014  – organizátori v spolupráci s iniciatívou “Šport spája – rôzne farby, jedna hra” ozvláštnili.

Workshop pre malých futbalistov v rámci kampane Šport spája - rôzne farby, jedna hra.

Workshop pre malých futbalistov v rámci kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra počas bratislavského krajského turnaja Dôvera Školský pohár SFZ 2013/2014

Pre súťažiace tímy v prestávkach medzi zápasmi pripravili pútavý workshop.  Témou boli predsudky. “Chceli sme pre deti počas turnaja pripraviť ďalšie aktivity, ktoré by ich upútali a zároveň by si z nich niečo odniesli.“ povedala o nápade zaradiť medzi zápasy žiackych tímov zábavno – vzdelávací workshop Zuzana Jamrišková, marketingová manažérka SFZ, hlavného organizátora turnaja.  Zápasy odohralo osem žiackych tímov z bratislavského kraja  v stredu 21. mája 2014  na štadióne  FK BCT v Bratislave.

Pre predsudky „vypadol“ Carlos aj Ribery

O vážnej téme žiaci diskutovali v uvoľnenej atmosfére. Tú navodila  krátka hra na začiatku workshopu, ktorý viedla za kampaň „Šport spája – rôzne farby, jedna hra“  Silvia Mabena. So žiackymi tímami sa zahrala na trénera, ktorý vyraďoval hráčov  zo svojho tímu na základe predsudkov.  Týchto hráčov, známych svetových a slovenských futbalistov, predstavovali vďaka kartám žiaci. Roberto Carlos napríklad takto vypadol pre svoju výšku, Franck Ribery zasa pre náboženské presvedčenie. Deti pohrúžené do hry boli pri vypadnutí sklamané a trénerove dôvody spontánne hodnotili ako nespravodlivé, či dokonca hlúpe. „Hra deťom pocitovo približovala, aké zraňujúce môžu byť predsudky.“ vysvetľovala  účel hry a celého workshopu Silvia Mabena. Po hre žiaci formulovali svoje názory na predsudky. Každá skupina vytvorila plagát so statusmi na tému, čo spôsobujú predsudky a ako s nimi bojovať.

Žiacky futbalový tím zo Šenkvíc so svojím posterom o predsudkoch.

Žiacky futbalový tím zo Šenkvíc so svojím posterom o predsudkoch.

Workshop pre malých futbalistov v rámci kampane Šport spája - rôzne farby, jedna hra.

Workshop pre malých futbalistov v rámci kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra.

 

 

 

 Predsudky zraňujú, ponižujú, vyvolávajú nenávisť a netolerantné správanie. Toto boli najčastejšie statusy žiakov z ich workshopových posterov o predsudkoch. „Postoj k prejavom netolerancie a rasizmu pri obľúbenej hre, ale aj v bežnom živote, si deti len vytvárajú. Považujeme preto za dôležité v tomto smere na nich vplývať, aby si uvedomili nesprávnosť netolerantného správania napríklad k ľuďom inej farby pleti a podobne.“ zdôvodnila význam všestranných aktivít pre mladých futbalistov marketingová manažérka SFZ, Zuzana Jamrišková.  Sergej Danilov, spoluzakladateľ kampane Šport spája dodal: „Stereotypy a predsudky voči rôznosti je dôležité začať búrať už u detí. Sme radi, že SFZ vytvoril priestor pre kampaň Šport spája, a že sme vďaka tomu zapojili do interaktívnych workshopov deti, ktoré vyrastajú s futbalom“

Workshopy na žiackych športových podujatiach sú súčasťou rozsiahlej celoslovenskej kampane „Šport spája – rôzne farby, jedna hra.“ Jej cieľom je využívať kladné stránky športu za účelom pozitívnej integrácie slabších skupín obyvateľstva do spoločnosti a zároveň bojovať proti diskriminácii v športe. Kampaň v roku 2012 spustil Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) a finančne je podporovaná z  Programu podpory mimovládnych organizácii Demokracia a ľudské práva, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014.