O kampani

Milí priatelia,

Občianske združenie Inštitút pre medzikultúrny dialóg v decembri 2012 spustilo iniciatívu Šport spája – rôzne farby, jedna hra. Ciele našej iniciatívy, kde rátame s viacerými konkrétnymi partnermi z tretieho sektora i športovej rodiny ( o.z. Mládež ulice, Slovenská humanitná rada, Ľudia proti rasizmu, o.z. Paradysio, Slovenský zväz v malom futbale, Bratislavská liga v malom futbale, o.z. Stará škola Kanaš, No Mantinels, Klub mladých novinárov) , ako aj so školami, obcami, športovými inštitúciami) sú nasledovné:

  • monitoring prejavov rasizmu na našich futbalových štadiónov, kde je problém s intoleranciou v športe najvypuklejší.
  • Organizačná a materiálna podpora multikultúrneho futbalového tímu Different Colours United, zloženého z hráčov majoritného i etnicky menšinového prostredia.
  • Organizácia a podpora podujatí propagajúcich spolužitie menšín s väčšinou v duchu hesla “Rôznorodosť nás posiľňuje”. Rôznorodosť neposiľňuje len športové tímy, ale aj spoločnosť.
  • VI. ročník futbalového Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii, október 2013
  • Administrácia akčných týždňov FARE 2013 – vyše 10 iniciatív v rámci celoeurópskej iniciatívy
  • Najdôležitejšie nakoniec: Vzdelávacie aktivity orientované na výchovu mládeže za účelom zdôrazňovania dôležitosti nediskriminácie, dobrého spolužitia s menšinami – novými (občania z tretích krajín) i tradičnými etnickými (Rómovia, Maďari), ako aj vyzdvihovanie pozitívneho významu tolerancie nielen na športoviskách sú tá najlepšia prevencia voči nenávisti voči inakosti a rôznorodosti u mládeže.

Ktokoľvek by sa chcel pripojiť k našej kampani ako jej člen, partner, prípadne ju akokoľvek podporiť, prosím, ozvite sa nám na email : info@ipmd.sk

partnery_2

IPMD has launched campaign “Sport unites – different colours, one game”

Institute for intercultural dialogue has launched the Sport unites – different colours, one game campaign with strong emphasis on message – Diversity makes us stronger !

Project is aimed on developing educational activities among youth with goal to describe the important role of tolerance towards new and traditional minorities in our society and Europe. We consider this way best prevention how to influence young people.

  • Our goal is to monitor and report racially abusive behavior at football stadia, where the problem with racism is most visible in sport area but also in society as such.
  • Organization of antiracist events, conferences and tournaments promoting the idea of diversity benefits, involving youth element, because youth means the change and we need the change minds to fight prejudices and stereotypes, best way is to engage youth.
  • Support , organization and management of multicultural football team Different Colours United trying to strenghten relations among players of mixed ethnic background and spreading out the message of peaceful co-existence.
  • Promotion and support of up to 15 antiracist activities in Slovakia within European campaign FARE ACTION WEEKS ( October, 2013)
For more detailed project proposal with description of activities please feel free to contact us any time at email adressinfo@ipmd.sk. We are always happy when we find new partners, networks in Slovakia or in Europe.