Oslava rozmanitosti vo futbale je späť aj v roku 2016 a s ňou aj možnosť prihlásiť sa o grant siete FARE!

Akčné týždne FARE (Football against Racism in Europe) sú po roku späť, a to už po  pátnásty krát. Tento medzinárodný športový sviatok zameraný na podporu tolerancie a rozmanitosti v športe sa uskutoční počas dvoch týždnňov: 06.-20. októbra 2016. Buďte aj Vy súčasťou hnutia,, ktoré podporili hviezdy svetového formátu ako Gianluigi Buffon, Thiago Sillva, Didier Drogba či Yaya Touré!

Thiago Silva

Akčné týždne FARE sú iniciatívou, ktorej cieľom je poukázať na pretrvávajúci problém diskriminácie v športe, ale aj prejaviť radosť z futbalu bez ohľadu na to, kto kde žije či z akého prostredia pochádza. Túto iniciatívu odštartovala sieť FARE network (Football against Racism in Europe) v roku 2001 ako menší projekt, ktorý sa konal v 9 európskych krajinách. Medzitým sa Akčné týždne prerástli nielen regionálnu, ale aj európsku úroveň. Len v roku 2015 sa počas dvoch týždňov uskutočnilo vyše 2000 aktivít vo viac ako 60 krajinách sveta.

Inštitút pre medzikultúrny dialog (IPMD) ako národný koordinátor Akčných týždňov FARE v SR Vás vyzýva zapojiť sa do Akčných týždňov FARE 2016. Akčné týždne FARE na Slovensku prebiehajú v rámci kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra, ktorú IPMD odštartovalo už v roku 2012.

S konaním Akčných týždňov je už tradične spojená možnosť uchádzať sa o tzv. malý grant za účelom zorganizovania vlastnej aktivity či podujatia.

Čo je potrebné urobiť?

Vyplňte a odošlite online formulár na stránke: http://www.farenet.org/campaigns/football-people-action-weeks/small-grants/small-grants-application-form/ , to najneskôr do 6. septembra 2016. Vybraní uchádzači o grant môžu získať príspevok až do sumy 500,- EUR.

Kedy FARE prevedie grant?

Úspešní uchádzači budú informovaní o výške udeleného grantu v septembri prostredníctvom e-mailu. Grant bude vyplatený na bankový účet grantistu po zorganizovaní aktivity, vyplnení krátkej záverečnej elektronickej správy a zaslaní fotografií vo vysokom rozlíšení.

 

Aké aktivity sú preferované?

– organizácia workshopov, seminárov a diskusií

– výtvarné a literárne súťaže s príslušnou tematikou

– vytvorenie fanúšikovskej choreografie na štadióne

– športové aktivity na začlenenie menšín

– flashmoby

buffon

 

Aktivity je nutné vykonať počas Akčných týždňov FARE, t.j. medzi 06. a 22. októbrom

 

Pre viac informácii kontaktujte:

projekty@ipmd.sk  alebo info@ipmd.sk (slovensky)

info@farenet.org. (anglicky)

Podrobnejšie informácie sú dostupné v anglickom jazyku na stránke:

http://www.farenet.org/news/inspired-one-100000/

 

leon horbvathyaya toureDele Alli

sportspaja loga