Redaktor študentom: Novinári sa téme rasizmu v športe venujú menej, ako by si zaslúžila

Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) v spolupráci s  Katedrou žurnalistiky Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Nadáciou Friedricha Eberta  zorganizovali 14. apríla 2015 workshop na tému Médiá vs. rasizmus a extrémizmus v športe. Workshopu, ktorý sa uskutočnil v učebni na Katedre sa zúčastnilo približne 40 študentov žurnalistiky a mediálnej komunikácie. Akcia sa konala v rámci projektu IPMD, Šport spája – rôzne farby, jedna hra (www.sportspaja.ipmd.sk), podporeného z Nórskych fondov.

Súčasťou športu, primárne futbalu sú žiaľ aj skupiny blízke ideológii neonacizmu, ktoré ho zneužívajú na svoju seba prezentáciu cez rôzne nenávistné prejavy. Tým znižujú kultúru a atraktivitu zážitku pre bežných priaznivcov a niekedy páchajú aj násilie alebo poškodzujú majetok. Sú aj pozitívne príklady, kedy si kluby dokážu stanoviť pravidlá, ale niekedy sa zdá, že nenávisť má voľný priebeh. „V rámci projektu Šport spája, rôzne farby, jedna hra,  sledujeme prejavy rasizmu a intolerancie na štadiónoch, rovnako ako budú študenti čoskoro už ako novinári strážnymi psami demokracie. Diskutovali sme o konkrétnych príkladoch z praxe, konkrétne ako sa k nim novinári postavili, resp. ako o nich informovali médiá. Riešili sme otázku, či má byť novinár neutrálny a venovať pozornosť len športovej stránke veci, alebo naopak rasizmus a extrémizmus neignorovať, odsúdiť ho a postaviť sa na stranu ochrany ľudských práv,“ hovorí Sergej Danilov, spoluzakladateľ kampane a jeden z organizátorov workshopu. Z radov študentov žurnalistiky zazneli viaceré otázky najmä k problematike hľadania receptu na futbalové násilie a nenávisť. Tému rasizmu a extrémizmu považujú za celospoločenský problém: „Podobné prejavy je potrebné jednak odsúdiť, ale rovnako o nich aj podrobne informovať – ak sa o nich píše, nejde o propagáciu extrémizmu, ide o nutné informovanie spoločnosti,“ uviedol počas diskusie jeden zo študentov. Podľa ďalšieho budúceho novinára by veci pomohlo, ak by sa do kampaní proti rasizmu a nenávisti zapájali vo väčšej miere aktívni futbalisti, podobne ako je to pri Lige majstrov.

Účasťou zaujímavých panelistov Inštitút pre medzikultúrny dialóg mladým novinárom poskytol nielen spektrum pohľadov na témy rasizmu a extrémizmu v športe a ich mediálnom zobrazovaní, ale aj bázu zdrojov, na ktoré sa počas aktívnej novinárskej kariéry budú môcť obracať pri práci. Martia Jaures, hráč amatérskeho multikultúrneho tímu Different Colours United pochádzajúci z Konga stále čelí problémom pre svoju tmavú farbu pleti: „Slovensko v tolerancii k rôznorodosti napreduje, to vnímam,  ale stále sa s prejavmi rasizmu žiaľ stretávam,“ povedal a dodal: „Novinári so silným vplyvom na verejnú mienku by mali na problémy podobného charakteru upozorňovať a využiť nato svoje možnosti aj schopnosti.“

Marek Majerčák zo Slovenského futbalového zväzu poradil mladým novinárom, aby vo svojej praxi neskĺzli do bulvarizácie týchto tém. O svoje vlastné skúsenosti sa podelili aj športoví novinári Michal Trško, šéfredaktor portálu Sport.inak a Vladimír Pančík, futbalový komentátor RTVS, ako aj Michal Zálešák, ktorý sa na workshope zastupoval projekt Šport spája a IPMD. Pančík pripomenul viaceré kauzy propagujúce neonacizmus na štadiónoch z prostredia ultras, na ktoré upozornili médiá, avšak riešenie ako im zamedziť sa nenašlo vôbec, alebo len dočasne. Ak je na štadióne prítomný ako redaktor, tak rasizmus neprehliada. Ak športové podujatie komentuje priamo na štadióne, je podľa neho kvôli ruchom a koncentrácii na vývoj zápasu ťažšie sa sústrediť na gestá či pokriky. Ako spomenul Trško, téme sa dnes novinári venujú oveľa menej, ako by si zaslúžila: „Športoví redaktori sa nechcú dostať do konfliktu s funkcionármi, fanúšikmi ani so samotnými hráčmi. Ak sa ale téme nebudeme venovať my, kto vysvetlí mládeži, že prejavy extrémizmu či vandalizmu na štadióne nie sú v poriadku?

Úspešnú diskusiu moderoval Peter Hanák z RTVS a priestor dostali aj mnohé praktické podnety a názory samotných študentov. Inštitút pre medzikultúrny dialóg, ako aj Katedra žurnalistiky i samotní študenti zhodnotili workshop ako obzvlášť prínosnú aktivitu a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.

Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) je občianske združenie, založené v roku 2011, ktorého cieľom je  prispieť pomocou vzdelávania a osvetových aktivít k vyššej miere tolerancie na Slovensku. IPMD je zároveň koordinátorom európskych FARE akčných týždňov na Slovensku už od roku 2012 a aj v tomto roku (koncom leta) dá priestor verejnosti (občianskym združením, školám, klubom, fanúšikom), uchádzať sa o granty na podporu boja proti rasizmu, diskriminácii a homofóbii v športe. Rovnako od roku 2012 IPMD realizuje aj kampaň Šport spája, ktorej cieľom je využiť kladné stránky športu za účelom pozitívnej integrácie slabších skupín obyvateľstva do spoločnosti a zároveň bojovať proti diskriminácii v športe. Kampaň bola v roku 2013 podporená ako projekt grantom z Nórskych fondov.

 

 

Médiá o workshope: