Takmer stovke detí sme počas 4. ročníka Dôvera školského pohára SFZ vštepovali toleranciu k rôznosti

Proti diskriminácii a rasizmu v športe sme s mladými a šikovnými žiakmi ZŠ bojovali aj na finálovom turnaji 4. ročníka Dôvera školský pohár SFZ v Poprade. Talentovaní futbalisti a futbalistky z celého Slovenska sa mohli zapojiť do interaktívneho workshopu a dozvedieť sa viac o tom ako a prečo nás šport dokáže spájať. Aktivita sa konala v rámci projektu Šport spája rôzne farby, jedna hra realizovaného Inštitútom pre medzikultúrny dialóg a podporeného z Nórskych fondov.

5

7

V utorok 2. júna 2015 sa v Poprade začal dvojdňový finálový turnaj žiačok a žiakov základných škôl, ktorý už štvrtý rok podporuje futbalové talenty. Školský pohár Dôvera SFZ v tomto roku zaznamenal až 1525 prihlásených tímov (1074 chlapčenských a 451 dievčenských), ktoré prešli jednotlivými kolami súťaže. Do finále postúpilo 8 chlapčenských a 8 dievčenských tímov.

Na takomto podujatí nechýbal ani projekt Šport spája a na zelenom trávniku sa spolu s mladými športovcami venovali téme rasizmu a diskriminácie v športe Sheba Juliets a Mária Kullová. Počas prestávok medzi zápasmi sa vďaka pripraveným aktivitám tímy rozprávali o tom, že je dôležitá spolupráca a tímový duch, že tím môže vyhrať len ak spolupracuje, a že naozajstný tím je tvorený hráčmi bez rozdielu veku, farby pleti či vierovyznania. Počas workshopu si pocity odmietnutia a odstrčenia žiaci vyskúšali na vlastnej koži a mohli sa tak zamyslieť nad tým, aké sú diskriminácia a nenávistné prejavy v športe nepríjemné a nebezpečné.

3

1

2

Okrem zaujímavých aktivít dostali všetci účastníci workshopu pútavé informačné materiály, ktoré môžu využiť vo svojom tíme aj v škole. Za pár minút sa tak mohli naučiť niečo nové a vďaka zážitkovej metóde sa s témou stotožnili ako vyrastajúce osobnosti.

Workshopy mali pozitívne ohlasy medzi mladými hráčmi, ich trénermi i medzi organizátormi turnaja. Na konci každého workshopu mohli títo mladí ľudia vyjadriť svoj názor na diskrimináciu a rasizmus v športe, či nenávistné prejavy všeobecne.

Workshopov sa zúčastnilo viac ako 90 mladých športovcov a športovkýň, ktorí budú môcť v budúcnosti ovplyvňovať to, ako sa v tíme správajú a akým problémom sú nenávistné prejavy v športe.

Turnaj je organizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a s titulárnym partnerom súťaže – zdravotnou poisťovňou Dôvera.

9 8