Workshopy pre stredné školy pokračujú aj v roku 2015

Aj v roku 2015 pokračuje Inštitút pre medzikultúrny dialóg v realizácii workshopov pre stredné školy, ktoré sa tak aktívne zapájajú do kampane Šport spája – rôzne farby, jedna hra. Koncom marca sa jeho súčasťou na pár hodín stali aj žiaci a žiačky Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu v Čadci.

Modelová situácia a jej riešenie.

Koncom marca sme sa prostredníctvom workshopov mali možnosť stretnúť s mladými aktívnymi ľuďmi z Obchodnej akadémie v Čadci. Žiaci a žiačky vo veku 14 – 17 rokov sa zoznámili s témou nenávistného vyjadrovania v športe prostredníctvom modelových situácií, v ktorých riešili zadané problémy a následne prezentovali svoje výstupy skupine.

Argumentačný výstup z brainstormingu.

Na hodinách občianskej náuky sme tak v spolupráci so školou vytvorili priestor, kde sa účastníci a účastníčky workshopu stretli s pojmami a základom nenávistného vyjadrovania a významom tolerancie. Odhalili sme problém stereotypov a potrebu neustálej integrácie slabších skupín obyvateľstva v spoločnosti, teda aj v športe.

Prezentácia výstupu z práce zo skupiny.

Všetko sa nám podarilo zaznamenať aj graficky 🙂

Diskutovanou témou bola aj diskriminácia v športe a predkladanie návrhov toho, čo by sa malo zmeniť a ako by bolo možné túto zmenu vyvolať a dosiahnuť. Niektorých téma zaujala natoľko, že sa rozhodli pokračovať v práci ďalej.

Tešíme sa na ďalších aktívnych mladých ľudí!